Gel accu's

De Gel accu. Hoe ziet deze eruit? Hoe werkt dit type loodzuuraccu? Wat zijn de voordelen van een Gel accu? En wat de nadelen? Welke soorten Gel accu’s zijn er? En voor welke doeleinden zijn ze voor de hand liggend om te kopen en gebruiken? Dit en méér (zoals: tips voor gebruik en bewaren) leest u op deze Gel accu uitlegpagina.

Vind hier ook het model, het voltage en de capaciteit voor elke toepassing.

De fysieke kenmerken van een Gel accu

Een Gel accu bestaat uit loden scheidingsplaten en een elektrolyt (gel) eromheen. De gel is gevormd door verdikt accuzuur bestaande uit water en zwavelzuur. De semi-vaste substantie voorkomt dat het elektrolyt uit de accu lekt. Deze hoeft daarom ook niet per se rechtop te staan.

Positieve en negatieve loden platen
De loodplaten zijn, net als bij andere loodzuuraccu’s waaronder de AGM variant, opgebouwd uit positieve en negatief geladen platen.

Gesloten behuizing
Deze componenten bevinden zich in een kunststof behuizing. Daarnaast heeft de Gel accu een overdrukventiel. Dit type accu is geheel gesloten en (dus) niet te openen. Bijvullen van accuzuur is niet mogelijk en niet nodig. Dat maakt de Gel accu ook fysiek onderhoudsvrij.

In serie geschakelde 2V galvanische cellen
De Gel accu bestaat verder uit galvanische cellen. Elke cel heeft een spanning van 2 volt. Bij een 12V accu zijn er zes van deze 2V cellen in serie geschakeld. Bij een 24V accu zijn er twaalf van deze 2V cellen in serie geschakeld.

Gel accu's

Zo werkt een Gel accu

Het basisprincipe van een loodzuuraccu zoals de Gel accu? Dat is de werking tussen de positieve platen en de negatieve platen, in samenhang met het zwavelzuur – in dit geval verdikt zwavelzuur. Het proces dat zorgt voor de gewenste elektrische lading is als volgt.

Geen gasvorming
Natte accu’s hebben vloeibaar zwavelzuur als elektrolyt. De gel accu echter valt onder de noemer droge accu (net als de AGM accu). Bij de gel accu is het elektrolyt waarin de loden scheidingsplaten zijn ondergedompeld niet vloeibaar, en dus kan het er niet uitlopen. Bovendien komt er bij het laden van een gel accu minder gas vrij, en het gas dat wél vrijkomt, wordt in het proces telkens weer onderdeel van het verdikte elektrolyt. Zo ontsnapt er géén accuzuur; bijvullen met gedestilleerd water is daarmee niet nodig. In die zin is de gel accu onderhoudsvrij. Vandaar, al met al, de noemer ‘droge accu’. De accu is ook letterlijk gesloten. Het heeft géén draaidoppen, want onderhouden (bijvullen) is niet nodig.

Nauwelijks sulfatering
Als gezegd bestaat de Gel accu uit positief en negatief geladen loden platen. De gel absorbeert het water en verbindt het met het zuur. Bij ontlading van de Gel accu onttrekken de positieve platen een deel van het elektrolyt: het zwavelzuur. Dat doet het zuurgehalte van de accu afnemen. Het lood en de loodoxide worden hiermee omgezet in loodsulfaat.

Bij het laden van de accu wordt de gel verwarmd, daarmee iets vloeibaarder. Bij het laden geven de platen het zwavelzuur ook weer af. Daarmee neemt het zuurgehalte van de accu weer toe. En het loodsulfaat zet zich zo ook weer om naar lood en loodoxide. Er kan altijd enige sulfatering ontstaan, maar de gel accu is hier niet gevoelig voor.

Ventiel
Het overdrukventiel van de Gel accu dient om meerdere redenen ter bescherming. Ten eerste bij overladen. Ontstaat er teveel druk in de accu? Dan kan via het ventiel het overtollige waterstofgas ontsnappen. Dit zal bij goede Gel acculaders echter normaliter niet voorkomen. Het andere voordeel van een ventiel in de deksel, is dat deze eventueel binnendringend zuurstof in de accu zal tegengaan. Beide voordelen dienen ter beveiliging.

Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
Gel accu’s met ventiel zijn bekend onder de aanvullende aanduiding VRLA. Dit is de afkorting van Valve Regulated Lead Acid. Ofwel ‘ventiel-gereguleerde loodzuur’.

 

Over Gel, AGM, droge accu's en VRLA

Een Gel accu bestaat uit elektrolyt. Een AGM accu óók. Beide zijn loodaccu’s en beide vallen in de categorie droge accu omdat ze een niet-vloeibare inhoud hebben. Dit in tegenstelling tot de batterijen uit de categorie natte accu. Bij een Gel accu zorgt vanzelfsprekend de gel-substantie ervoor dat het elektrolyt niet vloeibaar is. Bij een AGM accu zorgen de speciale, elektrolyt absorberende glasvezelmatten daarvoor.

Een Gel of AGM accu is plaatsbaar en vervoerbaar in elke positie. Immers, uit een droge accu kan géén vloeibaar zwavelzuur ontsnappen. Daardoor hoeven deze accu’s ook niet te worden bijgevuld met gedestilleerd water / accuzuur. De Gel batterij heeft dan ook géén te openen doppen daarvoor. Daarom staan droge accu’s ook bekend als (fysiek) onderhoudsvrij.

Verwar in dezen de aanduiding ‘onderhoudsvrij’ niet met de noodzaak om ook deze batterijen goed te onderhouden. Een belangrijke rol hierbij heeft de onderhoudslader ofwel druppellader. Deze houdt de acculaadstatus structureel gezond en verlengt daarmee de levensduur. Dat is zeker van belang bij kou, en bij perioden van niet-gebruik van de accu.

Ziet u niet direct de term ‘droge accu’, maar wel de afkorting VRLA (Valve Regulated Lead Acid) of SLA (Sealed Lead Acid) staan? Dan gaat het wel degelijk ook om een droge accu.


De voordelen (en nadelen) van een Gel accu

De verkochte aantallen Gel accu’s – waaronder op Acculaders.nl – zijn groot dankzij de vele toepassingen en voordelen van dit type accu.

 • Gel accu’s zijn niet gevoelig voor sulfatering

 • Doordat het elektrolyt in gel-vorm is, kan de accu niet lekken

 • De accu is plaatsbaar in elke gewenste positie

 • Ook het losse vervoer van deze droge accu is veiliger en eenvoudiger

 • Onderhouden in de zin van accuzuur (gedestilleerd water) bijvullen, is niet nodig

 • De Gel accu is uitstekend bestand tegen (en gemaakt voor) diepe ontlading (tot 70-80%)

 • Dit type batterij heeft een lange levensduur, langer zelfs dan de AGM accu

 • Van zelfontlading is bij dit type loodzuuraccu nauwelijks sprake

 • Ook langdurig opslaan kan zonder tussentijds accuzuur bijvullen

 • Geschikt voor veelvuldig laden en ontladen en daarmee voor cyclisch gebruik

 • De Gel accu is veelzijdig en dus breed toepasbaar

 • Goede prestaties óók bij lage temperaturen

 • De Gel loodaccu is minder geschikt als startaccu dan de AGM

 • De Gel loodaccu presteert bij hoge ontlaadstromen nog iets beter dan de AGM

 • Deze loodaccu heeft een iets kortere laadtijd dan de AGM

 • Milieuvriendelijk en lange levensduur

 • Gemiddeld iets duurder dan bijvoorbeeld ‘concurrent’ AGM

 

Gel batterijen


Welke soorten Gel accu’s zijn er?

De Gel accu is doorgaans minder geschikt als startaccu dan bijvoorbeeld een AGM.

Vaak is het een accessoire accu. Een Gel accu kan een semi-tractie accu zijn of een (vol)tractie-accu.

Ook de formaten verschillen: letterlijk de afmetingen. Deze moeten afgestemd zijn op de toepassing, zoals het soort en het formaat daarvan. De batterijen verschillen óók als het gaat om hun capaciteit in voltage en ampèrage.

Gel accu en veelgebruikte toepassingen

Waarvoor worden Gel accu’s veel gebruikt? Wanneer en waarvoor een Gel accu gebruiken? De antwoorden lopen uiteen: het gaat om een veelzijdige accu.

Veelgebruikte Gel accu toepassingen:

 • Zeer geschikt voor cyclisch gebruik. De Gel accu kan veelvuldig intensief laden en diep ontladen, met behoud van een lange levensduur (mits verder goed onderhouden).
 • Vervoersmiddelen en vaartuigen zoals boot, camper, caravan
 • Elektrische toepassingen zoals rolstoel, scooter en scootmobiel, maar ook voor bijvoorbeeld industriële schoonmaakmachine en elektronische beveiligingssystemen.
 • Stand-by gebruik: als stationaire batterij die continu onder lading staat. Met name van toepassing bij noodstroomvoorzieningen.
 • De Gel batterij is ook geschikt als opslagaccu voor in solar systemen.
 • Ze zijn (tegenwoordig) minder geschikt als specifiek een startaccu

Bekende merken voor dit type accu

Er zijn veel merken die een Gel loodaccu op de markt brengen. Een greep uit de bekendste merken:

 • Victron
 • Mastervolt
 • Dyno Europe
 • Edge
 • Landport
 • Trojan
 • VMF
 • Whisper Power


Gel loodaccu

 

Waarop letten bij het kopen van een Gel accu? (afmetingen, voltage, ampèrage)

“Welke Gel accu heb ik nodig”

Schaft u een Gel accu aan als accessoire accu ofwel tweede accu, service accu of opslagaccu? Voor bijvoorbeeld een off-gridsysteem? Naast prijs-kwaliteit, merk en voltage zijn dan de volgende zaken van belang bij het bepalen welke accu u moet hebben. Het gaat daarbij met name om 1) de afmetingen en zeker ook 2) de benodigde (buffer)capaciteit.

Wat betreft 1) de afmetingen: het spreekt voor zich dat de accu moet passen waar die moet staan of waarin deze zich gaat bevinden. Is er voldoende ruimte voor het formaat van de accu, eventueel ook als onderdeel van een accubank, in een daarvoor gemaakte accubak?

En punt 2) is voor elke accessoire accu eigenlijk het belangrijkste: besef dat de accu de buffer is in uw systeem. Er gaat continu stroom in, stroom uit, waarbij de mogelijkheid tot (solar) laden ten opzichte van het actuele verbruik dus altijd goed in balans moet zijn.

Kies daarom een accu met een capaciteit die voldoende buffer garandeert. Stel daarbij de vraag: hoe lang wilt u dat het systeem blijft draaien op alléén de accu zonder dat deze tussendoor wordt bijgeladen? Dáár gaat het bij een off-gridsysteem om, aangezien zonnepanelen natuurlijk nooit onafgebroken dienst kunnen doen.

Letterlijk uitrekenen
Een nieuwe Gel accu kopen, als accessoire accu? Kijk dan altijd eerst naar het te verwachten verbruik van de apparaten en toepassingen binnen het systeem. Dat is het vertrekpunt (!). Ga daarbij letterlijk rekenen door alle verbruikers op een rij te zetten. Kijk daarbij naar het wattage per verbruiker én naar hoe lang u die verbruiker zoal nodig hebt.

Lijst opstellen van verbruikers en wattages
Stel, u hebt een ESS. Met aangesloten apparaten zoals een koelkast, televisie en koffiezetapparaat. Draait de koelkast van 100 watt zo’n 8 uur per dag? Dan is daarvoor dagelijks 800 watt nodig. Staat het koffiezetapparaat van 1000 watt in totaal 20 minuten per dag aan? Dan verbruikt dat in totaal zo’n 200 watt per dag. En zo hetzelfde met de tv en alle andere toepassingen die draaien op de stroom van de opslagaccu. Maak hiervan een lijst en houd daarbij ook rekening met piekvermogen. Tel alle wattages bij elkaar op. Zo weet u wat het opslagaccu-systeem zo ongeveer zal verbruiken gedurende een dag.

Stelregel: reken met 50 procent accubuffer
Bepaal hoe lang u het totaal benodigde vermogen nodig hebt zónder de accu tussentijds te hoeven bijladen. Vervolgens is het de vraag: welke accucapaciteit hoort daarbij?

De stelregel is: reken met 50 procent buffer. Een voorbeeld. Stel, u verbruikt 1500 watt op een dag. En u wilt deze benodigde stroom tevens een (hele) dag vanuit de accu geleverd krijgen zónder tussentijds bijladen (zonneladen). Vanwege de gewenste buffer van 50 procent is er dan een accu nodig met een totale capaciteit van het dubbele: 3000 watt. Bij een 12 volt accu gaat het dan om een accucapaciteit van 250Ah (want 250Ah x 12V = 3000 watt).

Een dag, twee dagen of bijvoorbeeld een avond?
Wilt u niet één dag, maar twee dagen onafhankelijk van bijladen met nieuwe zonne-energie uw systeem draaiende houden? Doe dan de benodigde accucapaciteit keer twee (maakt in dit geval 500Ah). Is ‘slechts’ een ruime middag en avond gebruikmaken van de accu zonder bijladen voldoende? Doe dan de benodigde accucapaciteit keer ongeveer een derde: 250Ah x 0,33 = ongeveer 80Ah. Tot slot: kies pas op het allerlaatst de omvormer die hierbij past.

Tip: reken uzelf ook qua benodigde energie niet rijk...

Bereken de benodigde dagelijkse energie in het off-gridsysteem met een ruime marge. Energie in een off-grid is namelijk altijd sneller op dan verwacht. Onverwacht visite en blijft de koelkast langer aanstaan? Toch langer tv kijken dan gedacht? Blijkt de grote tentlamp sneller leeg te gaan dan verwacht? Dat vraagt allemaal om extra vermogen. Bovendien: zijn er eenmaal meerdere stopcontacten voorhanden? Dan blijken ineens ook de stekkers van meerdere niet-verwachte apparaten (zoals die van de kinderen?) er zo ingestoken...

Tips voor laden, gebruik, bewaren en afvoeren

Algemeen

De Gel accu hoeft niet rechtop te worden vervoerd en geplaatst, in tegenstelling tot een natte accu met vloeibaar zwavelzuur.

Laden

Ook bij een onderhoudsvrije batterij zoals de Gel accu is goed laden én onderhoudsladen wel degelijk van belang. Daarom: wat valt er te zeggen over de laadspanning en over het onderhouden?

De minimale laadstroom voor bij een Gel accu moet ongeveer 20 procent van de accucapaciteit zijn. Reken hierbij, waar van toepassing, ook de benodigde voeding van de accessoires. Een hogere laadstroom dan 25-30 procent is normaliter voor een Gel batterij niet geschikt. Hebt u een Gel accu van bijvoorbeeld 200Ah? Dan is een laadstroom van ongeveer 40 ampère nodig, wellicht 50 of 60 ampère inclusief stroom voor de accessoires.

Houd ook rekening met de maximale laadstroom. Zo mag deze bij een VRLA-accu mag niet hoger zijn dan 0,2C (dat is 20A voor een 100 Ah accu). Als de accu met een hogere laadstroom geladen wordt dan zal de temperatuur van de accu met meer dan 10°C toenemen. Temperatuur compensatie is dan noodzakelijk voor het behoud van de accu. Zonder temperatuurcompensatie kunt u dus laden met maximaal 20% van de capaciteit van de accu gerekend in Ah. De capaciteit van de accu staat altijd vermeld op de accu.

Bij hogere temperaturen dan 50 °C en lagere temperaturen dan -20 °C zal een goede acculader de Gel accu niet meer laden, omdat deze anders onherstelbaar beschadigd raakt.

 

Gel acculaders


“Hoe houd je de Gel accu goed?”

De laadtijd van een droge accu zoals de Gel variant is korter dan die van een natte accu. Niet alleen het acculaden zelf, maar zeker ook het onderhoudsladen van de Gel accu is van belang, om de prestaties zo lang mogelijk optimaal te houden.

Bij een onderhoudslader volgt na het laden een geautomatiseerd meerstaps proces van nauwkeurig druppelladen. Dit gebeurt meestal in combinatie met het meten van temperatuur, de laadspanning en de laadstroom. Overigens neemt deze laatste fase van druppelladen en monitoren nog de meeste tijd in beslag.

Advies voor bij bewaren / opslag

De Gel accu langdurig opslaan voor later gebruik? Het voordeel van dit type batterij is dat het gesloten is. Daarmee is het lekvrij en het heeft een geringe zelfontlading. Dat maakt ook het gezond houden van de Gel batterij in opslag eenvoudig. Tussentijds bijvullen van accuzuur is niet of slechts sporadisch nodig. Zorg echter wél dat de accu vóór de langdurige opslag volledig is opgeladen. Vermijd bij de opslag ook extreem hoge en lage temperaturen.

De Gel accu veilig en milieuvriendelijk afvoeren

Na het einde van de levenscyclus van de Gel accu zijn er meerdere mogelijkheden om dit type loodzuurbatterij veilig en milieuvriendelijk af te voeren. Lees daarvoor de tips op Afvalscheidsingswijzer.nl.

Stibat
Goed te weten: bij aankoop van uw nieuwe Gel accu op Acculaders.nl vanuit Nederland, zowel particulier als zakelijk, zijn de aangiften en afdrachten bij het Nederlandse Stibat al gedaan. Dat gebeurt namelijk via de leverende partijen waar Acculaders.nl inkoopt. Dit geldt voor de verkoop van alle accu's, evenals de producten met daarin een interne accu.


Welke acculaders voor een Gel accu?

Voor het opladen van een Gel loodaccu verwijzen we graag naar onze betaalbare, goede Gel acculaders. Van merken zoals CTEK, Cellpower, Optimate, Victron, Noco Genius, Telwin, GYS en Mastervolt, ABSAAR, AQ-TRON, BatteryLabs, Black & Decker, DHC, Deca, Einhell, ProMariner, SHIDO en Tecmate. Voor elk regulier voltage, gewenste aantal ampère-uur (Ah) en elke toepassing hebben we de juiste Gel lader. Daaronder een aantal veel verkochte van het merk CTEK – denk aan de CTEK MXS 5.0 (12V) – alvast als tip.

Aanbod en prijzen van Gel accu’s op deze site

Waar het best een Gel accu kopen? Acculaders.nl heeft een ruim aanbod aan Gel accu’s. Bekende accumerken die wij verkopen zijn Victron, Mastervolt, MG, Hoppecke en Optima. Onze prijzen zijn absoluut concurrerend en onze service kenmerkt zich door snelheid, betrouwbaarheid, goede informatie en makkelijk contacteerbare specialisten. Zie ook onze uitstekende reviews.

 

Lees meer
Filter uw productenVictron Gel 12V/60Ah Deep Cycle Accu
Deze Victron 12V/60Ah Gel accu is een gesloten accu met een capaciteit van 60Ah. Deze accu is bij uitstek geschikt voor het leveren van lage stroom gedurende langere tijd. Bij dit soort toepassingen heeft de Gel accu een langere levensduur dan AGM.

€174,95

Informatie
Aanbieding Victron Gel 12V/66Ah Deep Cycle Accu
Victron Gel 12V/66Ah Deep Cycle Accu
Deze Victron 12V/66Ah Gel accu is een gesloten accu met een capaciteit van 66Ah. Deze accu is bij uitstek geschikt voor het leveren van lage stroom gedurende langere tijd. Bij dit soort toepassingen heeft de Gel accu een langere levensduur dan AGM.

€286,95 €219,95

Informatie
Aanbieding Victron Gel 12V/90Ah Deep Cycle Accu
Victron Gel 12V/90Ah Deep Cycle Accu
Deze Victron 12V/90Ah Gel accu is een gesloten accu met een capaciteit van 90Ah. Deze accu is bij uitstek geschikt voor het leveren van lage stroom gedurende langere tijd. Bij dit soort toepassingen heeft de Gel accu een langere levensduur dan AGM.

€296,95 €239,95

Informatie
Aanbieding Victron Gel 12V/110Ah Deep Cycle Accu
Victron Gel 12V/110Ah Deep Cycle Accu
Deze Victron 12V/110Ah Gel accu is een gesloten accu met een capaciteit van 110Ah. Deze accu is bij uitstek geschikt voor het leveren van lage stroom gedurende langere tijd. Bij dit soort toepassingen heeft de Gel accu een langere levensduur dan AGM.

€349,95 €284,95

Informatie
Aanbieding Victron Gel 12V/130Ah Deep Cycle Accu
Victron Gel 12V/130Ah Deep Cycle Accu
Deze Victron 12V/130Ah Gel accu is een gesloten accu met een capaciteit van 130Ah. Deze accu is bij uitstek geschikt voor het leveren van lage stroom gedurende langere tijd. Bij dit soort toepassingen heeft de Gel accu een langere levensduur dan AGM.

€449,95 €334,95

Informatie
Aanbieding Victron Gel 12V/265Ah Deep Cycle Accu
Victron Gel 12V/265Ah Deep Cycle Accu
Deze Victron 12V/265Ah Gel accu is een gesloten accu met een capaciteit van 265Ah. Deze accu is bij uitstek geschikt voor het leveren van lage stroom gedurende langere tijd. Bij dit soort toepassingen heeft de Gel accu een langere levensduur dan AGM.

€855,95 €766,95

Informatie
*Incl. btw
Pagina 1 van 1