(Alles over) Victron Dynamic ESS

Dynamic ESS van Victron is een geautomatiseerd thuisenergie opslagsysteem met als voornaamste doel: winst behalen op energietarieven. De input hiervoor bestaat uit de dagelijkse lokale dynamische stroomprijzen, energieaanbieders fee, actuele netbeperkingen, de thuisaccu specificaties, laad- en verbruiksprognoses en, onder meer, de weersvoorspelling. Dynamic ESS handelt daarbij met zowel zelf opgewekte stroom als letterlijk met de actuele, dynamische energietarieven van het vaste net. Daarvoor is dus ook een dynamisch energiecontract nodig. Zie onze systeemuitleg én vind de bijbehorende producten.

INHOUD


Uitlegpagina Victron Dynamisch ESS en producten kopen 


Allereerst, wat is überhaupt een (regulier) ESS?

Een ESS is een energieopslagsysteem voor thuis. Het is de afkorting van Energy Storage System. Binnen dit interne voedingssysteem wekt u stroom op uit zon en/of wind. Deze zelf opgewekte, duurzame energie is vervolgens inzetbaar voor 1) voeding van thuis-apparaten, 2) voor het opslaan van reservestroom in de thuisaccu en 3) voor het kunnen terugleveren aan het vaste stroomnet. Het ESS maakt voor deze mogelijkheden een koppeling tussen het zonnepaneel (of -panelen) en/of windturbine(s), de thuisaccu en het vaste elektriciteitsnet. De actuele verhoudingen tussen de genoemde drie toepassingen zijn flexibel instelbaar.

Anders dan een off-gridsysteem
Kenmerkend voor een ESS is dat ook het kunnen terugleveren aan het vaste elektriciteitsnet deel van dat systeem uitmaakt. Voor de goede orde, er bestaat ook een systeem waarin de zelf opgewekte solar- of windenergie louter bedoeld is voor het autonoom, netonafhankelijk en mobiel kunnen voeden van een kleinere installatie – zoals die in een boot of camper. Zo’n soort systeem noemen we ‘off-grid’.

<< Terug 

Waarom een (regulier) ESS?

Het grootste voordeel van een ESS is dat u voor de stroomvoorziening thuis niet afhankelijk bent van enkel en alleen het vaste net. U wekt bovendien milieuvriendelijk energie op én u kunt (tot op zekere hoogte) ‘spelen’ met goedkopere tarieven. Namelijk, door op gunstige momenten terug te leveren aan uw vaste stroomaanbieder.

De opgewekte solar- of windenergie wordt opgeslagen in de thuisaccu. Van daaruit is deze PV-energie flexibel, op latere momenten inzetbaar, ook wanneer de zon niet schijnt. Bovendien kunt u met een ESS back-upstroom aanleggen, zoals voor bij een stroomstoring.

Meer lezen over het aanleggen van een ESS?

U leest via bovenstaande link onder meer over de soorten ESS, de precieze functie van alle ESS onderdelen, en over de kosten en financiële voordelen ervan. Ook vindt u er het ESS Aanleg Stappenplan.

<< Terug 

Wat is Dynamic ESS? En waarin verschilt het van een ‘gewoon’ ESS?

Dynamisch ESS is een nog uitgebreider, geautomatiseerd energieopslagsysteem. Het houdt rekening met dagelijkse dynamische stroomtarieven, maar ook met actuele netbeperkingen. Het neemt verder de specifieke status, capaciteitskenmerken en overige eigenschappen van de aangesloten thuisbatterij mee. Bovendien baseert het zich, waar mogelijk, op prognoses voor laden, verbruik én aanstaande zonne-energieopbrengst.

Op basis daarvan plant en regelt Victron Dynamic ESS de laad- en ontlaadcycli van de thuisbatterij; voor een zo efficiënt en goedkoop mogelijk resultaat. Het kijkt naar welke stroom het gebruikt (PV of uit het vaste net), op welke tijden, voor welke van de stroomverbruikers. Maar het regelt óók automatisch de volgende efficiëntieslag: wanneer met dit thuissysteem de stroom uit het vaste net halen, en wanneer juist terugleveren?

Algoritme
Victron Dynamic ESS is met recht een dynamisch systeem. Een PV systeem dat gebruikmaakt van zowel een lerend algoritme als van de input en voorkeursinstellingen van de gebruiker.

Een dynamisch energieopslagsysteem is feitelijk een add-on op een al bestaand ESS.


Totale stroomkosten minimaliseren
Het voornaamste doel van Victron Dynamic ESS is om de totale kosten van het gebruik van stroom te helpen minimaliseren. Daarbij alle kosten meenemend: zoals die van het vaste elektriciteitsnet, van de verbruikskenmerken, de batterij en overige systeemonderdelen.

Day ahead prices
Victron Dynamic ESS speelt in belangrijke mate in op de groeiende populariteit van dynamische stroomtarieven. Verderop in dit artikel leest u uitgebreide informatie over het principe daarvan. Ook gaan we daar in op de vraag in hoeverre een energiecontract op basis van dynamische tarieven gunstiger is, of kan zijn, dan een vast of variabel energiecontract.

Eerst in het kort iets meer over hoe Victron Dynamic ESS geautomatiseerd omgaat met de day ahead prices op de spot-energiemarkt. Dat zit zo.

Europese stroomtarieven
ENTSO-E is de organisatie die centraal het Europese elektriciteitsnetwerk vertegenwoordigt. De ENTSO-E verschaft ook dagelijks, rond 15.00 uur Nederlandse tijd, de zogeheten day ahead prices voor elk van de aangesloten (35) Europese landen. Deze stroomprijzen voor de volgende dag verschillen per land / gebied en per uur / dagdeel. Op hun website ziet u de prijs per uur, en ook per locatie.

Kijk maar eens bij de actuele Europese stroomtarieven.

 

 

Real time kWh prijzen via ENTSO-E API
Victron Dynamic ESS haalt de real time kWh prijzen automatisch van die site. Die tariefvoorspelling rond 15.00 uur, voor de volgende dag, verloopt via een ENTSO-E API. Aanvullend daarop haalt het ESS ook geautomatiseerd de fee van de energieaanbieder op. Verder neemt het systeem, zoals al aangestipt aan het begin van dit hoofdstuk, de laadcycli kosten van de batterij mee, doet het een voorspelling van het laadprofiel (mede met behulp de energiemeter) en een voorspelling van de zonkracht en -uren. Met al deze informatie plant het systeem hoe het de beschikbare energie zo optimaal en kostenefficiënt kan inzetten. Met bewust keuzes in relatie tot inkoop en verkoop, laden of juist ontladen.

Zie ook onze laatste paragrafen met info over dynamische tarieven: Over het principe van dynamische stroomtarieven en Is het gunstig om gebruik te maken van dynamische stroomtarieven?


Traden met energie

Het dynamische energieopslagsysteem van Victron voegt eigenlijk een extra business case toe. Want feitelijk kunt u er geautomatiseerd mee traden, als het gaat om energie. Dynamic ESS bepaalt niet alleen wanneer de beschikbare energie te gebruiken, maar óók wanneer deze in te kopen van het vaste net, of juist te verkopen aan datzelfde vaste stroomnet. Deze momenten zijn grotendeels gebaseerd op het actuele stroomtarief.

Een voorbeeld: het ESS kan besluiten om in de nacht energie te verkopen als de tarieven dan hoger liggen dan overdag.

Lage gemiddelde energiekosten door gerichte in- en verkoop
Al met al beoogt Dynamic ESS lagere gemiddelde energiekosten te bereiken, voornamelijk voor de particulier met een thuissysteem. Hiervoor kiest het zorgvuldig de momenten wanneer gebruik te maken van stroom via eigen renewables (PV, zonne-energie, windenergie). Dit gecombineerd met traden: actief, goedkoop inkopen bij de energieleverancier, en zoveel mogelijk tegen een hoger bedrag weer stroom verkopen.

 

Het dynamische ESS fungeert als een ‘trade system’, in de vorm van ‘buy and sell energy from and to the grid’.

 

Voornaamste verschil ESS en Dynamic ESS: het financiële resultaat

Samengevat is het volgende het grootste verschil tussen een standaard ESS en Dynamisch ESS.

Een STANDAARD ESS slaat het surplus aan PV stroom op, in de thuisaccu, voor gebruik van die duurzaam opgewekte energie op een ander moment: later die dag of in de nacht. Het voornaamste doel hiervan is om het gebruik van het vaste net te minimaliseren, en het gebruik van zelf opgewekte stroom te maximaliseren.

Eigenlijk gebeurt dit bij een regulier ESS onafhankelijk van het geldende stroomtarief, dat overigens veelal gebaseerd is op een vast of variabel contract. Het systeem is hier minder gericht op uitgekiende momenten om stroom te kopen dan wel terug te leveren aan het net.

DYNAMIC ESS echter heeft voornamelijk als doel om financieel gezien een optimaal gebruik van de energie te bewerkstelligen. De accu kan geladen worden via het vaste net en/of via solar (en/of wind). Niet alleen voor effectief verbruik door de aangesloten huishoudelijke - andere apparaten. Maar vooral ook om vervolgens bij een gunstig tarief weer te kunnen ontladen – tegen een hoger tarief.

Dynamic ESS past bij de huidige ontwikkeling waarbij mensen 1) nieuwsgierig zijn naar efficiënte energieopslag voor thuis, 2) zoveel mogelijk gebruik willen maken van zelf verkregen ‘gratis’ duurzame energie en 3) per saldo de meest gunstige stroomtarieven willen realiseren, mede door te handelen met de dynamische, dagelijkse prijzen van energie.

<< Terug 

Dynamic ESS: waarvoor, wanneer en voor wie interessant?

Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat het investeren in, het inrichten van, en vervolgens gebruikmaken van Victron Dynamic ESS, interessant is als u:

 • Controle wilt behouden op uw eigen energievoorziening.
 • Autonoom wilt zijn als het gaat om uw energievoorziening.
 • Een ‘no break’ systeem wilt, bij kritieke belastingen.
 • Wilt kunnen handelen met energie(tarieven).
 • Duurzaamheid een warm hart toedraagt.
 • Bovendien een bijdrage wilt leveren aan net-balanceren.

Dynamische ESS biedt daarmee voordelen voor uzelf, voor de grid én voor het milieu.

Verder biedt een dynamisch energiesysteem voor thuis meerdere Unique Selling Points.Victron Dynamic ESS USP’s:

 • Er is géén abonnement nodig voor het gebruik van de Victron portal en de Victron firmware. U kunt de GX (het controlepaneel, zie verderop) gratis aansluiten op VRM (Victron Remote Management voor besturing op afstand).
 • Het systeem is configureerbaar.
 • Het systeem is aanpasbaar aan het laadprofiel (via gebruik van een energiemeter).
 • Het systeem werkt zelfs ook zónder zonne-en windenergie.
 • Dynamic ESS verlaagt de totale kosten van uw thuisenergie. Zowel door optimalisatie van het gebruik en verbruik (momenten waarop, keuze voor PV- of vaste grid-energie, en toepassingskeuzes) als door optimaal inkopen / terugleveren.

<< Terug 

Uit welke apparaten, onderdelen en materialen bestaat een (regulier) ESS?

Een regulier Energy Storage System bestaat uit de volgende producten en onderdelen. In het hiernavolgende hoofdstuk lichten we toe waarin een Dynamic ESS daarin verschilt ten opzichte van een ‘gewoon’ ESS.

Een ESS bestaat minimaal uit deze componenten:

 • Zonnepanelen (of windturbines). Deze vormen de basis van een ESS. Ze zetten de energie uit de zon om in elektriciteit. Zie onze zonnepanelen en windturbines.
 • Omvormer / acculader. Het hoofdcomponent. Onmisbaar voor het converteren van de fotovoltaïsche energie uit de panelen naar bruikbare energie voor apparaten van uiteenlopend voltage. Een Victron MultiPlus-II is hiervoor bij uitstek geschikt.
 • GX apparaat. Controlepaneel voor het beheer van het systeem. Een goed voorbeeld is de Victron Color Control GX (CCGX). Deze biedt uitgebreide monitoring, zowel lokaal als op afstand in combinatie met de Victron VRM Portal en de VRM App.
 • Thuisaccu. De lithium ESS opslagaccu voor thuis is een ‘sleutelonderdeel’. Een thuisbatterij voor een ESS ‘bij uitstek’ is deze Pylontech LiPo, zoals deze of deze.


Optioneel zijn:

 • Accumonitor (extern). Alleen nodig als het ESS bestaat uit een accu zonder monitor én als ook een extra stroombron er onderdeel van uitmaakt (zoals een DC-windgenerator). Een goede keus is een Victron BMV-700 of Victron Lynx Shunt VE.Can.
 • Netstroommeter. Alleen vereist als er een duurzame AC-bron of AC-belasting is tussen het aansluitpunt van het elektriciteitsnet en de ingangszijde van de MultiPlus. Zonder netstroommeter zou de GX anders onjuiste resultaten en registraties geven.


Lees via de volgende link alles over de functies en werking van elk van de bovengenoemde ESS onderdelen.

 

 

Denk ook aan deze mogelijk benodigde materialen:

+ eventueel overige producten, zoals in voorkomende gevallen een Victron Stroomsensor (AC current sensor), Victron WiFi-module, externe anti-eilandbedrijfbeveiliging en/of Victron VE.Can tot CAN-bus BMS-kabel. Meer informatie: ga naar Stap 3 (10.3) op deze pagina.

<< Terug 

Wat is (aanvullend) nodig voor Dynamic ESS?

Een Dynamische ESS inrichten? Daarvoor is het volgende nodig.

Ten eerste: de Victron componenten van een regulier ESS, zoals beschreven in het hoofdstuk hiervóór.

Ten tweede: een Victron energiemeter mag bij Dynamic ESS niet ontbreken; het speelt een voorname rol bij de geautomatiseerde monitoring.

Ten derde: een zorgvuldige configuratie, met input op maat.

Toelichting op extra benodigdheden voor dynamische ESS

Bij dezen een toelichting op de genoemde aandachtspunten. Om te beginnen met het eerste; de Victron componenten die nodig zijn voor een dynamisch ESS.

Aangaande de lader/omvormer: elk MultiPlus-II model is mogelijk, zowel 1-fase als 3-fase modellen.

Een GX device zoals de Victron Cerbo GX is zeker bij een dynamisch ESS onontbeerlijk. Het is een essentieel onderdeel voor het uitvoeren van de benodigde calculaties en communicatie. Via internet communiceert dit GX beheer- en monitorpaneel met alle andere Victron apparaten, zoals uiteraard de MultiPlus, de (slimme) thuisaccu en ook de MPPT laadregelaar.

Aangaande de thuisbatterij of accubank: kies behalve voor Victron ook het liefst voor lithium. Zoals bijvoorbeeld deze Victron accu (één of meerdere aaneengesloten). De lithium thuisaccu varianten zijn het meest efficiënt en lijden het minste energieverlies. Kies zeker bij een dynamisch ESS bovendien voor een managed batterij. Daarmee is namelijk beter te communiceren, bovendien leidt het gebruik van een slimme accu tot een betere, overall gemaks-/kostenverhouding.

Aangaande punt twee, de energiemeter: deze is hier zo belangrijk omdat het exact de energie flow meet. Zo kan het ook de waarden ervan meenemen voor de uiteindelijke, accurate energie-versus-kostenoptimalisatie.

Sluit de energiemeter aan op het GX device. Binnen de set-up geeft u deze meter een op maat gemaakte rol, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en wensen.

Voor wat betreft het derde punt, de configuratie: dat is een dermate fundamentele basisstap voor de werking van Dynamic ESS dat we er een apart hoofdstuk aan hebben gewijd (het hiernavolgende).

Overige voorwaarden en opmerkingen

 • Dynamic ESS van Victron is alleen mogelijk bij een Energy Storage System dat 1) géén generatoraansluiting heeft (buiten stroomuitval), 2) enkel bestaat uit hiervoor bestemde Victron componenten en 3) is aangesloten op een hetzij variabel hetzij dynamisch energiecontract.
 • U dient eerst al zelf een energiesysteem te hebben (een vaste of autonome). Daarbovenop kunt u dan het energie verdienmodel van een Dynamic ESS opzetten.
 • Let ook op systeemopstellingen die gecombineerd zijn met zware belastingen zoals een EV-lader of warmtepompen; mogelijk kan de hoofdzekering dit niet aan.
 • Dynamic ESS kan ingericht zijn voor zowel DC-gekoppelde als AC-gekoppelde PV systeemvarianten, evenals voor een combinatie van beide.
 • Eveneens nodig? Een stabiele grid aansluiting! Anders kan het systeem, dat juist zo accuraat mogelijk alle dynamische energiekeuzes moet maken, niet naar behoren zijn werk doen.
 • Uiteraard is ook een stabiele internetverbinding noodzakelijk.
 • Noot: voor een extra goede business case zijn natuurlijk ook de PV-opties elementair. Echter, theoretisch gezien kan Dynamic ESS ook zónder renewables ofwel hernieuwbare energiebronnen. In dat geval richt het zich specifiek op het behalen van financieel voordeel louter uit de in- en verkoop bij en aan het vaste net.

 

Connectie met ander equipment
Het systeem kan ook equipment van derden ondersteunen. Dit is mogelijk via het gebruik van bijvoorbeeld Node-RED, Relais of Modbus.

<< Terug 


Configureren van Dynamic ESS. Wat invullen en hoe werkt dat?

Elementair bij het opzetten van een dynamisch ESS van Victron, is de configuratie ervan. Zorg uiteraard eerst dat u over alle benodigde Victron componenten beschikt en deze ook juist hebt geïnstalleerd.

Een nauwkeurige configuratie verdient de aandacht. Alleen op basis van accuraat ingegeven voorkeuren, instellingen, van toepassing zijnde tarieven en overige relevante data, kan het systeem immers doen waarvoor het bedoeld is: zijn geavanceerde mogelijkheden benutten om zoveel mogelijk te besparen op energie.

Lees nu om welke data en instellingen het zoal gaat.

Configureren van Victron Dynamic ESS: dit zijn de stappen

Om te beginnen: zorg dat u gebruikmaakt van Victron VRM.

Victron VRM is er voor systeembewaking, -beheer en -optimalisatie op afstand, zoals voor een ESS of Dynamic ESS. Het is gratis en werkt met een GX-apparaat zoals de Cerbo GX met internetverbinding of de GlobalLink 520 voor kleinere systemen.


Het uitgangspunt bij de configuratie is dat uw VRM in de app is uitgerust met de nieuwe functionaliteit hiervoor, met de toepasselijke naam: Dynamic ESS. Zie ook deze afbeelding:Deze nieuwe toevoeging moet u eerst hebben geïnstalleerd. Ga daarvoor naar Instellingen > Dynamische ESS navigeren. Volg de online instructies. Het installeren kan 10-15 minuten duren. Vervolgens zijn er deze 5 configuratiestappen, betrekking hebbend op:

 1. Het systeem
 2. De accu
 3. De inkooptarieven
 4. De verkooptarieven
 5. Samenvatting van het bovenstaande

De waarden in de invulvelden hoeven niet per se direct kloppend te zijn. U kunt deze later altijd nog aanpassen.

 

Zorg er óók voor dat:

 • De locatie van het apparaat is ingeschakeld. Dit is noodzakelijk voor het systeem om de juiste prognose voor de actuele zonkracht te kunnen doen.
 • Op de VRM de ‘Two-way communication’ is ingeschakeld. Dit is nodig om de ‘Target SOC schedule’ te kunnen implementeren (zie de uitleg verderop deze pagina).


Stap 1: het systeem

Het systeem moet weten of u überhaupt kunt terugleveren aan het vaste elektriciteitsnet. Zo ja, dan volgen er aanvullende vragen. Dit heeft vooral betrekking op de limiet voor teruglevering die uw vaste netaansluiting dan wel uw ESS toestaat – de laagste is daarbij de beperkende factor. Bijvoorbeeld: 2,5 kWh indien uw netaansluiting weliswaar 4 kWh, maar uw systeem slechts 2,5 kWh aankan.


Stap 2: de batterij

Het systeem heeft vanzelfsprekend ook de specificaties van uw thuisbatterij nodig. Denk aan de accucapaciteit, aan het maximale laad- en ontlaadvermogen en aan de geschatte batterijkosten bij verbruik.

Het eerste, de accucapaciteit, is van belang om de SOC (State Of Charge) te kunnen bepalen: de laadtoestand / resterende laadcapaciteit, uitgedrukt in een percentage van die maximale capaciteit.

Het maximale laad- en ontlaadvermogen is nodig voor het dynamische ESS om te bepalen met hoeveel het de batterij in maximaal 1 uur kan laden / ontladen.

De batterijkosten geven aan hoe duur het is om deze batterij te gebruiken voor het laden en ontladen, uitgedrukt in €/kWh.

Minimale dynamische ESS SOC
Configureer ook de minimale dynamische ESS SOC. Dit getal bepaalt wanneer Dynamic ESS stopt met het terugleveren aan het vaste net (by default, maar dit kan ook worden aangepast), om voldoende stroom over te houden voor eigen verbruik.


Stap 3 en 4: de inkoop- en verkooptarieven

Met welke tarieven moet het systeem rekening houden? Met dynamische stroomprijzen (die per dag vooruit kunnen verschillen) of met vaste(re) stroomprijzen? Dit hangt dus af van uw energiecontract: is deze op basis van dynamische stroomtarieven – of niet.

Bekijk hiervoor de prijs(formule) die uw aanbieder hanteert. Die prijsformule zal bij inkoop waarschijnlijk bestaan uit met name de dynamische prijs per kWh, een winstmarge voor de energieleverancier, plus heffingen en btw. Bij teruglevering is dat vergelijkbaar, maar dan net andersom.


Stap 5: Bevestiging

De laatste stap bestaat vooral uit een samenvatting van de ingevulde waarden en de mogelijkheid om deze te bevestigen. Vervolgens verschijnt het installatiedashboard en kunt u in het menu naar Dynamic ESS Controls. Daar kunt u Dynamisch ESS inschakelen en de minimale SOC hiervoor instellen. Verder kunt u er onder meer de Auto modus in- en uitschakelen, waarbij waarden binnen de Auto modus desgewenst altijd te overrulen zijn.

 

Zie voor meer informatie ook deze Victron dynamic ESS Overview pagina.


Uitgebreid, visueel overzichtelijk dashboard

Na het configureren van Victron Dynamic ESS in Victron VRM, biedt het systeem het gemak van onder andere grafische weergaven en andere visualisaties, op de dashboard pagina. Dit maakt alle relevante waarden inzichtelijk. Denk aan de ingevulde tarieven en overige uitgangspunten. Maar vooral ook van meerwaarde zijn de prognoses voor wat betreft de zonuren, het aanstaande verbruik en, onder meer, de beoogde SOC. Dat geldt al helemaal voor de geboekte dagelijkse, kostenbesparende resultaten; dankzij Dynamic ESS.

 

<< Terug 

Dynamic ESS kostencalculatie: een eenvoudig voorbeeld

Eén van de meest interessante onderdelen van een uitlegpagina als deze, is het antwoord op de vraag wat het nu eigenlijk kost en wat het oplevert, resulterend in het verschil: uw winst. Graag geven we dan ook bij dezen een voorbeeld kostencalculatie. Echter, het zal u niet verbazen dat het ook nu erg lastig is om concrete getallen en winsten aan te geven, laat staan te beloven. Precieze resultaten hangen namelijk sterk af van specifieke omstandigheden, input, voorkeursinstellingen, en natuurlijk de actuele, lokale tarieven.

Indicatief: Return of Investment van een dynamisch ESS
Voor het verkrijgen van inzicht in de potentiële baten van het investeren in een dynamisch energieopslagsysteem, geven we het volgende indicatieve, vereenvoudigde voorbeeld.

Investeringsaanschaf van het systeem:

Lithium batterij van 15kWh | € 6000
Victron MultiPlus II 5kVA omvormer/lader | € 2000
Victron energiemeter, Cerbo GX en overige onderdelen | € 1000
Totale investering hardware | € 9000

Lopende kosten:

Batterijkosten per kWh | € 0,04 cent/kWh
(€ 6000 / 10000 (cycli) / 15kW)

Kostenreductie dankzij Dynamic ESS:

Grove voorspelling van de kostenreductie door gebruik van het systeem: € 3,00
(€ 0,20 cent * 15kW).


Merk op:
de daadwerkelijke kostenreductie is erg afhankelijk van het systeem, van de configuratie, van de tijd van het jaar (winter, zomer) en van onder meer de locatie.

Overigens kan het dynamische ESS op enig moment ook aangeven dat de batterijkosten voor gebruik te hoog zijn ten opzichte van de verdienmogelijkheden, en daarom adviseren om er (op dat moment nog) geen gebruik van te maken.

 

Video | Op de huidige pagina leest u wat Dynamic ESS is, wat de logica erachter is, wat ervoor nodig is, en onder meer hoe Dynamic ESS te configureren. Er is echter ook uitleg van Victron zelf. Op zoek naar diepere technisch toelichting? Bekijk dan de volgende video van Victron.

 

 

<< Terug 

Over het principe van dynamische stroomtarieven

Dynamische stroomtarieven. Ze zijn, zoals u kunt lezen in dit artikel over dynamische ESS, een wezenlijk onderdeel van de mogelijkheden van Victron Dynamic ESS. Vandaar de volgende informatie over dynamische stroomtarieven, hoe dat werkt en in hoeverre het gebruik ervan gunstig zal (kunnen) uitpakken.

Soorten energiecontracten

Een dynamisch energiecontract is een potentieel aantrekkelijk alternatief voor de energiecontracten zoals we die al decennia lang gewend zijn: de vaste en de variabele.

Een vast energiecontract heeft een vaste looptijd van bijvoorbeeld 1 of 3 jaar. Gedurende zo’n één of meer-jaren-abonnement hebt u de zekerheid en het budgetteergemak van een vast stroomtarief.

Een variabel energiecontract heeft eveneens een langere looptijd, maar gedurende dat abonnement kunnen de stroomtarieven tussentijds wijzigen. Niet dagelijks, maar bijvoorbeeld wel enkele keren per jaar. Er zijn dus géén grote schommelingen, maar u kunt er wel degelijk na elke paar maanden OF op vooruit of op achteruit gaan.

En dan is er dus óók nog die andere optie: het dynamisch energiecontract.

Over het dynamische energiecontract

Bij een dynamisch energieabonnement wisselt het stroomtarief dat u betaalt één of meerdere malen per dag. Dat kan in theorie zelfs per uur zijn. U betaalt hierbij dus zo goed als doorlopend de actuele marktstroomprijs.

Momenten kiezen
Natuurlijk kunt u dan voor een groot deel zelf bepalen of en zo ja, waarvoor u van het actuele tarief gebruikmaakt. Dat wil zeggen, de stroomverbruiker (zoals de elektrische auto of het huishoudelijk apparaat) kunt u in principe opladen of gebruiken/voeden op de momenten waarop dit qua tarief het meest gunstig is.

Goede planning en monitoring noodzakelijk
‘In principe’, want daadwerkelijk profiteren van goedkope actuele stroomtarieven vergt een goede planning en monitoring. Qua planning: wanneer hebt u de betreffende stroomverbruiker (opgeladen) nodig? En kunt u het moment van voeden wel of niet uitstellen of vervroegen? Qua monitoren: om zoveel mogelijk daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de goedkoopste tarieven, zult u continu de actuele energieprijzen moeten volgen.

Bovendien is er een ‘disclaimer’: het kán zijn dat een lang(er) vastgezet stroomtarief achteraf lager blijkt te zijn dan de (laagste of gemiddelde) dynamische tarieven…

Aanbieders van dynamisch energiecontract: éénzelfde prijs op de spotmarkt
Een dynamisch energiecontract is af te sluiten via verschillende energieaanbieders. Binnen de wettelijke regels kunnen zij naar de afnemer – u als klant – verschillende prijzen en contractuele voorwaarden hanteren. Echter, aan de inkoopkant zullen zij op de energiespotmarkt allemaal te maken hebben met één en dezelfde, dynamische stroomprijs.

Vandaag de stroomprijzen van morgen weten
De dynamische prijzen per kWh stroom komen per uur tot stand (overigens, mede op basis van het actuele aanbod aan zonne- en windenergie). Daarbij is het dagelijkse vraag en aanbod van invloed op de prijs van de dag erop. Anders gezegd, ’s middags (veelal rond 15.00 uur) weet u wat de energieprijzen van morgen zullen zijn, verdeeld over die dag.

Bron: screenshot ENTSO-E.eu

<< Terug 


Is het gunstig om gebruik te maken van dynamische stroomtarieven?

Zijn dynamische stroomtarieven voordelig? Dit is veelal afhankelijk van persoonlijke, situatiegevoelige en planmatige factoren.

Ten eerste: zijn dynamische tarieven überhaupt gunstiger (lees, lager) dan de vaste of variabele tarieven? Scrol nog iets verder naar beneden voor meer informatie hierover.

Ten tweede: welke (soorten) stroomverbruikers wilt of moet u van energie voorzien, en wanneer op de dag? Zijn deze apparaten flexibel op te laden, voeden en in te zetten?

En: bent u bereid én hebt u tijd om doorlopend en goed de actuele prijzen te monitoren? Om vervolgens zorgvuldig te bepalen wanneer, welke stekkerapparaten op de voeding aan te sluiten?

Kortom, profiteren van dynamische stroomtarieven vraagt wel om gedisciplineerd handelen… Gelukkig bestaat er hiervoor ook geautomatiseerde hulp!

Geautomatiseerd profiteren van dynamische stroomtarieven

Er zijn apparaten die het bovenstaande geautomatiseerd én daarmee efficiënt uit handen nemen. Denk aan laadstations voor auto’s die beschikken over speciale software met dataconnectie met de centrale EPEX spotmarkt. De software van een dergelijke EV lader combineert de up-to-date tariefinformatie met de voorkeursinstellingen van de gebruiker.

Voor autoladen, elektrische verwarming en thuisapparaten
Denk bij het laatste aan de gewenste minimum actieradius en aan het gewenste maximum laadtarief. En ook voor de autonome stroomvoorziening van elektrische verwarming voor thuis zijn er mogelijkheden om deze geavanceerd af te stemmen op de dynamische tarieven, zoals via de Myenergi Eddi. Daarnaast zijn ook alle huishoudelijke apparaten efficiënt oplaadbaar met gebruik van een dynamisch energiecontract. Namelijk, via het Dynamic ESS van Victron, precies waar het in dit artikel over gaat.

 

Ook het voeden van huishoudelijke apparaten op basis van dynamische stroomtarieven kan geautomatiseerd – en daarmee zo efficiënt, gemakkelijk én goedkoop mogelijk: via Dynamic ESS van Victron.

 

Zijn dynamische stroomtarieven lager dan vaste en variabele tarieven?

Het is een vraag die er eigenlijk voor elk huishouden met een energieabonnement toe doet. Is kiezen voor dynamische stroomprijzen überhaupt gunstiger dan het afsluiten van een vast of variabel energiecontract?

Over het algemeen en op de langere termijn: gunstig
Zoals zo vaak is het antwoord op een vraag als deze niet eenduidig. Bedenk als eerste, zoals gezegd, dat het óók kan zijn dat vastgelegde variabele of vaste tarieven lager liggen dan de dynamische, en niet andersom. Echter, kijkend naar het (nog niet lange) dynamisch stroomtariefverleden, is men over het algemeen met dynamische stroomtarieven gemiddeld goedkoper uit. Zeker op de langere termijn, zo wijzen meerdere berekeningen die online te vinden zijn, uit.

 

 

Zeker bij autoladen
Dat geldt zeker bij autoladen met laadstations die software hebben voor het monitoren van dynamische stroomtarieven. Hetzelfde principe kan zeker ook gelden voor het op deze pagina beschreven Victron Dynamic ESS.

Actuele ontwikkelingen en tarieven volgen
De resultaten in de toekomst zullen ook altijd blijven afhangen van de dan geldende stroomprijsontwikkelingen. Volg daarom zelf de actuele markt- en politiekmaatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed (kunnen) zijn. Evenals natuurlijk de actuele dynamische tarieven – ten opzichte van de actuele vaste en variabele tarieven.

Geautomatiseerd inspringen op gunstige energiekoersen
Hoe dan ook, met een dynamisch energiecontract kunt u, met discipline en/of zeker met geautomatiseerde hulp daarvoor, dagelijks zéér flexibel inspringen op de meest gunstige energiekoersen van dat moment.

<< Terug 

Componenten en materialen kopen voor Dynamic ESS

In dit artikel hebben we beschreven wat Victron Dynamic ESS is, hoe het werkt, wat de voordelen ervan zijn, de aandachtspunten op een rij gezet en welke producten ervoor nodig zijn. Deze Dynamic ESS componenten, materialen en overige onderdelen van Victron zijn te koop op Acculaders.nl. Tegen lage prijzen en uit voorraad leverbaar.

Informatie en prijzen voor het kopen van de benodigde Victron producten
Meer weten over één of meerdere van deze Victron producten voor het aanleggen van een dynamische ESS? In de tekst op deze pagina staan diverse verwijzingen naar deze producten. Klik daarop voor een uitgebreide uitleg van het desbetreffende product. Of scrol verder voor het overzicht van alle genoemde Victron Dynamic ESS onderdelen.

ACCULADERS.NL | VICTRON PRODUCTEN

 

<< Terug

 

 

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Acculaders.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Acculaders.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Lees meer
Filter uw producten


Aanbieding Victron RS485 naar USB interface kabel 1,8m
Victron RS485 naar USB interface kabel 1,8m
Met deze Victron RS485 naar USB interface kabel van 1,8 meter lang kunt u van een RS485 aansluiting een USB aansluiting maken zodat u een verbinding kunt maken met uw laptop.

€36,95 €27,95

Informatie
Aanbieding Victron Energiemeter ET112 - 1 fase
Victron Energiemeter ET112 - 1 fase
Deze Victron Energiemeter ET112 is eenfasig en kan gebruikt worden als Grid meter, het meten van de uitgang van een PV omvormer of het meten van de uitgang van een AC Genset.

€75,95 €63,95

Informatie
Victron Zigbee naar USB converter
Met deze Victron Zigbee naar USB converter/ adapter converteert u seriële data naar draadloze communicatie en kunt u het aangesloten apparaat via Zigbee monitoren. De Zigbee to USB converter heeft een bereik van 1600 meter.
Aanbieding Victron Zigbee naar RS485 converter
Victron Zigbee naar RS485 converter
Met deze Victron Zigbee naar RS485 converter/ adapter converteert u seriële data naar draadloze communicatie en kunt u het aangesloten apparaat via Zigbee monitoren. De Zigbee to RS485 converter heeft een bereik van 1600 meter.

€151,95 €119,95

Informatie
Aanbieding Victron Energiemeter ET340 - 3 fase
Victron Energiemeter ET340 - 3 fase
Deze Victron Energiemeter ET340 is driefasig en kan gebruikt worden als Grid meter, het meten van de uitgang van een PV omvormer of het meten van de uitgang van een AC Genset.

€147,95 €127,95

Informatie
JA Solar 330Wp - All Black Zonnepaneel
Dit JA Solar 330Wp All Black Zonnepaneel levert een vermogen van 330Wp bij een open klemspanning van 41,08V. U kunt hiermee bijvoorbeeld een 12V of 24V accu laden en onderhouden.

€199,95

Informatie
JA Solar 370Wp - All Black Zonnepaneel
Dit JA Solar 370Wp All Black Zonnepaneel levert een vermogen van 370Wp bij een open klemspanning van 41,3V. U kunt hiermee bijvoorbeeld een 12V of 24V accu laden en onderhouden.

€219,95

Informatie
Aanbieding Victron GlobalLink 520
Victron GlobalLink 520
De Victron GlobalLink 520 voegt 4G LTE-M-connectiviteit toe aan alle VE.Direct-apparaten zonder maandelijkse kosten of abonnementen gedurende de eerste vijf jaar van gebruik.

€399,95 €219,95

Informatie
Aanbieding Victron BlueSolar 360Wp mono
Victron BlueSolar 360Wp mono
Dit Victron BlueSolar Monokristallijn zonnepaneel levert een vermogen van 360Wp bij een open klemspanning van 47,4V. U kunt hiermee bijvoorbeeld een 12V of 24V accu laden en onderhouden.

€331,95 €236,95

Informatie
JA Solar 460Wp - Mono | 144 cellen | Zilver Frame
Dit JA Solar 460Wp Mono Zilver frame Zonnepaneel levert een vermogen van 460Wp bij een open klemspanning van 42,13V.

€239,95

Informatie
Aanbieding Victron Cerbo GX
Victron Cerbo GX
De Victron Cerbo GX is hét communicatiecentrum voor volledige controle en maximalisatie van de prestaties van uw systeem, waar u ook bent. Connectie is mogelijk via Bluetooth met de VictronConnect-app of via Wifi met de VRM portal.

€265,95 €251,95

Informatie
Aanbieding Victron Cerbo GX Touch 70
Victron Cerbo GX Touch 70
De Victron Cerbo GX Touch 70 is een touchscreen van zeven inch voor de Cerbo GX en geeft een direct overzicht van uw systeem. Het maakt het verder mogelijk om instellingen eenvoudig aan te passen. Het scherm is waterdicht.

€396,95 €319,95

Informatie
*Incl. btw
Pagina 1 van 3