Welke laadregelaar heb ik nodig?

Wanneer je een accu laadt met zonnepanelen hoort daarbij ook een (MPPT) laadregelaar. Deze is nodig om de opgewekte solar energie om te zetten naar de juiste spanning: die van de accu (12V, 24V of 48V). Maar wat bepaalt wélke laadregelaar u moet hebben?

Om het antwoord te kunnen geven op de vraag “Welke laadregelaar heb ik nodig voor het laden van mijn accu met zonne-energie”, is het goed om eerst de volgende basisfeiten te kennen. Daarna geven we meerdere rekenvoorbeelden voor het bepalen van welke laadregelaar u nodig hebt.

Het Wp vermogen en het wattage van uw zonnepanelen

Uitgangspunt is het laden van een accu (12/24/48V) met één of meerdere zonnepanelen. Uw specifieke vraag is daarbij welke laadregelaar u moet hebben, passend bij enerzijds het zonnepaneel of de zonnepanelen en anderzijds de voltagekenmerken van de (thuis)accu. Om dit te berekenen, bekijkt u eerst de specificaties achterop het zonnepaneel of de zonnepanelen: het Wp vermogen (wattage) en de Voc (Voltage open circuit, ofwel de open klemspanning).

Uitgangspunt: alle zonnepanelen in één systeem gelijk aan elkaar

Belangrijk om te bepalen welke laadregelaar u nodig hebt, is dat alle zonnepanelen die u koppelt aan één laadregelaar altijd exact gelijk zijn aan elkaar. Wissel nooit met model en capaciteit want een exacte balans is een must voor een goed functionerend solar systeem. Gebruik in één systeem met één laadregelaar ook alleen panelen met elk hetzelfde wattage.


Uitgangspunt: bij voorkeur serieel schakelen

Zet de solar panelen, indien het er meerdere zijn, bij voorkeur in serie. Dat kan eventueel ook door te werken met serieel geschakelde, gelijke, parallel gekoppelde strings. Door in serie te schakelen creëert u namelijk een hoger voltage en daarmee verkrijgt u meestal een hogere opbrengst. Dit komt doordat het laden zo eerder op de dag begint en dagelijks ook tot later op de middag door kan gaan.

Toename wattage in elke opstelling
Bij het in serie schakelen neemt het voltage als gezegd evenredig toe, en dat is niet het geval bij parallel schakelen. Ook goed te weten, wat betreft het wattage: zowel serieel schakelen als parallel schakelen leidt tot een optelsom van alle afzonderlijke zonnepaneel wattages. Een voorbeeld: schakelt u (in serie) twee gelijke parallelle strings van twee? Dan resulteert dat in een totaal wattage binnen de genoemde opstelling van vier keer elke afzonderlijke paneel Wp.

Wat zegt de aanduiding in de producttitel van de laadregelaar?

Er is keuze uit veel verschillende MPPT laadregelaars. De producttitel van elke laadregelaar geeft twee belangrijke getallen weer. Neem als voorbeeld de MPPT Laadregelaar 100/20. Het eerste getal betreft het maximale voltage dat de laadregelaar kan en mag ontvangen vanuit de zonnepanelen. Daarvoor bekijkt u de open klemspanning (Voc) die (achter)op het paneel (of de panelen) zijn aangeduid. In het genoemde voorbeeld mag deze niet hoger zijn dan 100 volt.

Het tweede getal in de producttitel betreft het maximale uitgaande laadvermogen dat de laadregelaar kan leveren, uitgedrukt in ampère. In het genoemde voorbeeld is dat dus 20A. Dit geldt dan bij zowel een 12V, 24V als 48V accu.

Wat maakt het voltage en het ampèrage zo relevant bij het kiezen van de laadregelaar?

Is de Voc van het zonnepaneel hoger dan het maximaal voltage dat staat aangegeven in de producttitel van de laadregelaar? Gebruik dan echt een andere laadregelaar die wél geschikt is voor een hogere Voc. Want een laadregelaar die het voltage niet aankan, gaat geheid stuk.


Op de laadregelaar staat welke open klemspanning van het zonnepaneel deze maximaal aankan. Let op: als dit maximum wordt overschreden gaat de laadregelaar kapot!


Wat betreft het ampèrage: de laadregelaar moet zoveel mogelijk aansluiten bij het laadvermogen van de zonnepanelen. Het minimale laadvermogen dat de laadregelaar aan de accu kan leveren (uitgedrukt in de specificatie A; in het genoemde voorbeeld 20) ligt dicht bij, maar wel altijd boven het ampèrage dat leverbaar is vanuit de zonnepanelen.


Laadregelaar verlaagt de spanning: daarom is een hogere paneel-Voc nodig

Bepalend is ook dat de laadregelaar die de (thuis)accu van de juiste spanning voorziet, de spanning die het van de panelen ontvangt altijd wat zal verlagen. Dat kleine spanningsverlies moet worden gecompenseerd, anders zal het laden van de accu niet eens kunnen starten. De zonnepanelen zullen daarom altijd een hoger voltage moeten kunnen leveren dan het voltage van de op te laden accu.

Voor het kunnen laden van een 12V accu moeten de panelen minimaal zo’n 15 volt kunnen leveren (eigenlijk het liefst, met marge, ongeveer 20 volt).

Voor het kunnen laden van een 24V accu moeten de panelen minimaal zo’n 30 volt kunnen leveren (eigenlijk het liefst, met marge, ongeveer 40 volt).

Voor het kunnen laden van een 48V accu moeten de panelen minimaal zo’n 60 volt kunnen leveren (eigenlijk het liefst, met marge, ongeveer 80V).


Het minimaal benodigde voltage bepaalt ook het laadvermogen van het zonnepaneel

Het bovenstaande heeft ook invloed op het laadvermogen (A) van het paneel of de panelen. Om dit te berekenen, deelt u namelijk het nominale vermogen van het zonnepaneel uitgedrukt in Wattpiek (Wp) door het minimaal benodigde voltage (15V, respectievelijk 30V, respectievelijk 60V bij een 12V dan wel 24V dan wel 48V accu om het acculaden te kunnen starten).

Zo kan een zonnepaneel met nominaal vermogen van 115Wp voor een 12V accu een laadvermogen geven van 7,67A. Immers, 115(Wp) gedeeld door 15(V) maakt deze 7,67.

Ofwel, bij een 12V accu deelt u het wattage (Wp) van het paneel door 15 (volt) om het laadvermogen van dat paneel te berekenen. Bij een 24V deelt u dat wattage dan door 30. En bij een 48V door 60.

Daarmee komen we uit op de rekenvoorbeelden

Als gezegd, de functie van de laadregelaar is dat deze de energie die de zonnepanelen opwekken, omzet naar de juiste accuspanning.

De voorwaarden voor het bepalen welke laadregelaar nodig is, zijn:

  • De laadregelaar moet de Voc van de zonnepanelen aankunnen
  • De laadregelaar moet een laadampèrage leveren dat dicht bij (iets hoger) ligt dan dat van de panelen
  • De keuze is tevens mede gebaseerd op het voltage van de accu: 12V, 24V of 48V. Het is namelijk van belang dat het paneel een hoger voltage kan leveren, vanwege automatisch spanningsverlies bij gebruik van de laadregelaar.


Rekenvoorbeeld 1

Zonnepaneel: één keer deze Victron Blue Solar 115Wp

Accu: 12V

Laadvermogen paneel: 115 / 15 = 7,67A

Open klemspanning (Voc) paneel: 23,32V

Geschikte laadregelaar: Victron MPPT 75/10

Toelichting: de 75 in de aanduiding van de laadregelaar ligt ruim boven de Voc (minimale vereiste). Het laadvermogen van 10A van de laadregelaar ligt mooi boven het 7,67A laadvermogen van het paneel. Dit laatste is het resultaat van het nominale wattage daarvan gedeeld door het minimaal benodigde paneelvoltage voor een 12V accu, te weten 15V.

Noot (en dit principe geldt ook voor de hiernavolgende berekeningen): niet alleen een MPPT laadregelaar 75/10 zou hier kunnen passen, maar ook een andere ‘75’ laadregelaar met een hoger laad-ampèrage, zoals bijvoorbeeld een MPPT 75/15 of een MPPT 75/30.


Rekenvoorbeeld 2

Zonnepaneel: één keer deze JA Solar 370Wp

Accu: 24V

Laadvermogen paneel: 370 / 30 = 12,33A

Open klemspanning (Voc) paneel: 41,3V

Geschikte laadregelaar: MPPT 75/15

Toelichting: de 75 in de aanduiding van de laadregelaar ligt ruim boven de Voc (minimale vereiste). Het laadvermogen van 15A van de laadregelaar ligt mooi boven het 12,33A laadvermogen van het paneel. Dit laatste is het resultaat van het nominale wattage daarvan gedeeld door het minimaal benodigde paneelvoltage voor een 24V accu, te weten 30V.


Rekenvoorbeeld 3

Zonnepanelen: drie keer (in serie) deze Victron BlueSolar 115Wp

Accu: 24V

Laadvermogen panelen: 345 / 30 = 11,5A

Open klemspanning (Voc) panelen: 3 x 23,32 = 69,96V

Geschikte laadregelaar: MPPT 75/15

Toelichting: de 75 in de aanduiding van de laadregelaar ligt (nog net) boven de totale Voc (minimale vereiste). Deze Voc van 69,96V is het resultaat van het in serie zetten van drie panelen met elk een derde van dit voltage. Het laadvermogen van 15A van de laadregelaar ligt mooi boven het 11,5A laadvermogen van de panelen. Dit laatste is het resultaat van het nominale wattage van de panelen (drie keer het wattage van elk van de afzonderlijke panelen) gedeeld door het minimaal benodigde paneelvoltage voor een 24V accu, te weten 30V.


Rekenvoorbeeld 4

Zonnepanelen: drie keer (in serie) deze Victron BlueSolar 115Wp

Accu: 12V

Laadvermogen panelen: 345 / 15 = 23A

Open klemspanning (Voc) van de panelen: 3 x 23,32 = 69,96V

Geschikte laadregelaar: MPPT 100/30

Toelichting: de 100 in de aanduiding van de laadregelaar ligt ruim boven de totale Voc (minimale vereiste). Deze Voc van 69,96V is het resultaat van het in serie zetten van drie panelen met elk een derde van dit voltage. Het laadvermogen van 30A van de laadregelaar ligt boven het 23A laadvermogen van de panelen. Dit laatste is het resultaat van het nominale wattage van de panelen (drie keer het wattage van elk van de afzonderlijke panelen) gedeeld door het minimaal benodigde paneelvoltage voor een 12V accu, te weten 15V.


Rekenvoorbeeld 5

Zonnepanelen: twee (parallelle strings) x drie (in serie) van deze Victron BlueSolar 115Wp

Accu: 12V

Laadvermogen panelen: 690 / 15 = 46A

Open klemspanning (Voc) panelen: 3 x 23,32 = 69,96V

Geschikte laadregelaar: MPPT 100/50

Toelichting: de 100 in de aanduiding van de laadregelaar ligt ruim boven de totale Voc (minimale vereiste). Deze Voc van 69,96V is het resultaat van het in serie zetten van drie parallelle strings met elk een derde van dit voltage. Noot: de parallel geschakelde strings verhogen het voltage níet, de seriële schakeling hiervan echter wel.

Het laadvermogen van 50A van de laadregelaar ligt boven het 46A laadvermogen van de panelen. Dit laatste is het resultaat van het totale nominale wattage van de panelen (zes keer het wattage van elk van de afzonderlijke panelen, want zowel parallelle as seriële schakeling verhogen evenredig het wattage) gedeeld door het minimaal benodigde paneelvoltage voor een 12V accu, te weten 15V.

Let op, alle panelen moeten in deze seriële schakeling van meerdere parallelle strings onder dezelfde hoek ten opzichte van de zon staan! Is dat niet mogelijk? Werk dan met meerdere laadregelaars op dezelfde accu.


Rekenvoorbeeld 6

Zonnepanelen: drie keer (in serie) deze JA Solar 370Wp

Accu: 24V

Laadvermogen panelen: 1.110 / 30 = 37A

Open klemspanning (Voc) panelen: 3 x 41,3 = 123,9V

Geschikte laadregelaar: MPPT 150/45

Toelichting: de 150 in de aanduiding van de laadregelaar ligt duidelijk boven de totale Voc (minimale vereiste). Deze Voc van 123,9V is het resultaat van het in serie zetten van drie panelen met elk een derde van dit voltage. Het laadvermogen van 45A van de laadregelaar ligt boven het 37A laadvermogen van de panelen. Dit laatste is het resultaat van het totale nominale wattage van de panelen (drie keer het wattage van elk van de afzonderlijke panelen) gedeeld door het minimaal benodigde paneelvoltage voor een 24V accu, te weten 30V.


Meer weten?
Neem gerust contact met ons op.


Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Acculaders.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Acculaders.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Lees meer
Filter uw producten


Aanbieding Victron BlueSolar MPPT 75/10
Victron BlueSolar MPPT 75/10
De Victron BlueSolar MPPT 75/10 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 12V of 24V zonnepanelen kunt aansluiten. De BlueSolar MPPT 75/10 levert een efficiënte en hoge opbrengst.

€64,95 €44,95

Informatie
Aanbieding Victron BlueSolar MPPT 75/15
Victron BlueSolar MPPT 75/15
De Victron BlueSolar MPPT 75/15 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 12V of 24V zonnepanelen kunt aansluiten. De BlueSolar MPPT 75/15 levert een efficiënte en hoge opbrengst.

€69,95 €49,95

Informatie
Aanbieding Victron SmartSolar MPPT 75/10
Victron SmartSolar MPPT 75/10
De Victron SmartSolar MPPT 75/10 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 12V of 24V zonnepanelen kunt aansluiten. De SmartSolar MPPT 75/10 levert een efficiënte en hoge opbrengst en bedient u met uw telefoon.

€89,95 €59,95

Informatie
Victron BlueSolar MPPT 100/15
De Victron BlueSolar MPPT 100/15 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 12V of 24V zonnepanelen kunt aansluiten. De BlueSolar MPPT 100/15 levert een efficiënte en hoge opbrengst.
Aanbieding Victron SmartSolar MPPT 75/15
Victron SmartSolar MPPT 75/15
De Victron SmartSolar MPPT 75/15 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 12V of 24V zonnepanelen kunt aansluiten. De SmartSolar MPPT 75/15 levert een efficiënte en hoge opbrengst en bedient u met uw telefoon.

€79,95 €64,95

Informatie
Victron SmartSolar MPPT 100/15
De Victron SmartSolar MPPT 100/15 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 12V of 24V zonnepanelen kunt aansluiten. De SmartSolar MPPT 100/15 levert een efficiënte en hoge opbrengst en bedient u met uw telefoon.
Aanbieding Victron BlueSolar MPPT 100/20 - 48V
Victron BlueSolar MPPT 100/20 - 48V
De Victron BlueSolar MPPT 100/20 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 48V systeem kunt aansluiten. De BlueSolar MPPT 100/20 levert een efficiënte en hoge opbrengst.

€123,95 €89,95

Informatie
Aanbieding Victron SmartSolar MPPT 100/20 12V, 24V en 48V
Victron SmartSolar MPPT 100/20 12V, 24V en 48V
De Victron SmartSolar MPPT 100/20 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 12V, 24V of 48V accu kunt aansluiten. De SmartSolar MPPT 100/20 levert een efficiënte en hoge opbrengst en bedient u met uw telefoon.

€130,95 €89,95

Informatie
Aanbieding Victron BlueSolar MPPT 100/30
Victron BlueSolar MPPT 100/30
De Victron BlueSolar MPPT 100/30 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 12V of 24V zonnepanelen kunt aansluiten. De BlueSolar MPPT 100/30 levert een efficiënte en hoge opbrengst.

€134,95 €114,95

Informatie
Victron SHS 200 MPPT V3.0 PAYGo
De Victron SHS 200 is een slimme zonnelaadregelaar en stroomverdeelsysteem ontworpen voor off-grid toegang tot elektriciteit. Met 15 uitgangen is het mogelijk meerdere accessoires tegelijk te koppelen zoals mobiele telefoons of een DC koelkast.

€124,95

Informatie
Victron SmartSolar MPPT 100/30
De Victron SmartSolar MPPT 100/30 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar die u op uw 12V of 24V zonnepanelen kunt aansluiten. De SmartSolar MPPT 100/30 levert een efficiënte en hoge opbrengst en bedient u met uw telefoon.

€124,95

Informatie
Victron BlueSolar MPPT 150/35
De Victron BlueSolar MPPT 150/35 Solar Laadregelaar is een snelle laadregelaar voor 12V, 24V, 36V of 48V systemen. De BlueSolar MPPT 150/35 levert een efficiënte en hoge opbrengst.

€160,95

Informatie
*Incl. btw
Pagina 1 van 4