Veelgestelde vragen & antwoorden | over accu's en laden

Deze sectie geeft antwoorden op veelgestelde vragen over accu's, acculaden, de werking en mogelijkheden daarvan, en gerelateerd productadvies.

Voor onze FAQ over zaken als betalen, garantie, retourneren, verzending en overige info rond bestellingen verwijzen wij u naar deze pagina.

Vragen en antwoorden accu's en acculaden

Zie ook:

 

Q&A

ACCU'S EN LADEN

Welke soorten accu's zijn er?

Moet je de accu loskoppelen van het voertuig alvorens deze op te laden?

Kun je een grotere accu laden dan waarvoor de acculader bedoeld is?

Kan ik verschillende accu's tegelijk opladen via onderhoudsladen?

Bij welke temperatuur zal een accu bevriezen?

Kan je een bevroren accu opladen?

Hoeveel elektrische energie kost het opladen van een loodzuuraccu met een acculader?

Welke oorzaken kunnen er zijn van een lege accu?

Wanneer is een accu eigenlijk 'leeg'?

Kun je een lege accu nog repareren?

Hoe onderhoud ik mijn accu het best?

Hoe koppel ik de accu los van het voertuig?

Hoe monteer ik een accu in het voertuig?

Hoe laad ik veilig mijn accu op?

Hoe lang gaat een accu mee?

Waarin verschillen een acculader, druppellader en onderhoudslader?

Hoe sluit je een acculader goed en veilig aan?

Hoe sluit je een onderhoudslader aan op de accu?

Hoe richt je een semi-openbaar laadpunt in voor betaald én gratis EV laden?

 

ACCU'S EN ACCULADENWelke soorten accu's zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten accu’s. Zo is er de loodaccu, startaccu, stationaire accu, tractie-accu, semi-tractie accu, natte accu, droge accu, lithium accu in meerdere varianten, open accu, dichte accu, gel accu en, onder meer, de AGM accu. Elk heeft specifieke kenmerken waardoor er ook acculaders op maat voor zijn. Voor een volledige beschrijving van de kenmerken van elk type accu verwijzen wij u naar deze pagina.

<< TerugMoet je de accu loskoppelen van het voertuig alvorens deze op te laden?

In de meeste gevallen is dat niet nodig. Het ligt aan de acculader, de maximale laadspanning en de kwaliteit en beveiliging van de lader.

CTEK-laders beschadigen gevoelige elektronica niet. U hoeft de accu in dat geval dus niet los te koppelen van het voertuig.

Bij gebruik van de Recond-modus bij een CTEK-lader is echter wel voorzichtigheid geboden. De meeste fabrikanten vinden het voldoende veilig zolang de spanning lager blijft dan 16V. CTEK blijft ruim onder deze limiet, zelfs in Recond-modus. Hoge spanningen kunnen de gebruiksduur van bepaalde componenten verkorten.

De regel is dat de gebruiksduur van een lamp halveert bij een verhoging van de spanning met 5%. Dit vormt meestal geen groot gevaar.

Hebt u gevoelige elektronica waarbij de fabrikant waarschuwt voor hoge spanningen: koppel deze dan los!

<< TerugK
un je een grotere accu laden dan waarvoor de acculader bedoeld is?

Ja, alleen neemt bij gebruik van een (te) kleine lader de oplaadtijd toe. Soms vormt dit een probleem. Gebruik in dat geval een grotere lader. Als u de lader alleen gebruikt voor onderhoudsladen dan volstaat vaak een kleine lader.

<< Terug
Kan ik verschillende accu's tegelijk opladen via onderhoudsladen?

Ja, dit is in principe mogelijk. Sluit de accu’s dan wel parallel aan. Zorg er óók voor dat de afzonderlijke accu’s eerst volledig opgeladen zijn. Anders is er het risico van stroompieken tussen de accu's en dat kan leiden tot onnodige slijtage.

CTEK laders zijn volledig in staat om verschillende accu's, mits parallel aangesloten, te laden of onderhoudsladen. Een voorwaarde is wel dat de totale grootte van de accu's (Ah) de aanbevolen grootte voor de lader niet overschrijdt. Verschillen de grootte van de accu’s (Ah), de leeftijd en de staat van de accu's in behoorlijke mate? Dan kan dit aanzienlijke slijtage veroorzaken bij de in goede staat verkerende accu's. Zorg dus, als u meerdere accu’s gelijktijdig wilt onderhoudsladen, dat deze in gelijkwaardige staat verkeren én voorafgaand eraan volledig zijn opgeladen.

 

<< TerugBij welke temperatuur zal een accu bevriezen?

Een volledig opgeladen accu bevriest bij -67 graden Celsius. Een lege accu zal al bevriezen bij slechts een paar graden onder nul. Denkt u dat de accu bevroren is of is geweest? Laat de accu dan testen. De accu kan erdoor beschadigd zijn en moet in dat geval mogelijk worden vervangen. Zogenaamde droge accu's, zoals AGM-accu's, zijn beter bestand tegen lage temperaturen.

 

<< TerugKan je een bevroren accu opladen?

Nee. De accu moet eerst weer ontdooien. De accu was namelijk volledig ontladen, anders zou deze niet bevroren raken. Controleer de accu alvorens het laden te starten nauwgezet op scheuren en andere schade. Een volledig opgeladen accu bevriest bij -67 graden Celsius, een lege accu mogelijk al bij slechts een paar graden onder nul. Vermoedt u dat de accu bevroren is of was? Laat dan de accu testen op beschadigingen. Mogelijk moet deze worden vervangen.

<< TerugHoeveel elektrische energie kost het opladen van een loodzuuraccu met een acculader?

Lees hier een handige manier om te berekenen hoeveel energieverbruik er is bij het opladen van een loodzuuraccu met een acculader.

Uitgangssituatie
Accuspanning (As) = 12V
Accucapaciteit (Ac) = 75Ah
Huidig laadniveau van de accu (Ln) = 50%
Efficiëntie van de accu = 87%
Efficiëntie van de acculader = 80%

Berekening
Hoeveel energie is er nodig om het laadniveau van de accu aan te vullen tot 100%?
12V x 75Ah x 50% = 12 x 75 x 0,5 = 450Wh

Hoeveel energie moet de acculader leveren, rekeninghoudend met de efficiëntie van de accu?
450Wh / 87% = 450 / 0,87 = 517Wh

Hoeveel energie moet het elektriciteitsnet (En) aan de acculader leveren, rekeninghoudend met de efficiëntie van de acculader?
En = 517Wh / 80% = 517 / 0,8 = 647Wh oftewel 0,647kWh

Resultaat
Er is dus 0,647kWh nodig om deze accu helemaal op te laden. Met de reguliere energietarieven tot aan de energiecrisis van 2022 kostte het opladen van een halfvolle 75Ah accu ongeveer € 0,14. Op moment van schrijven in 2022 was dit hoger.

 

<< TerugWelke oorzaken kunnen er zijn van een lege accu?

Mogelijke oorzaken van een lege accu:

Slijtage van de accu
Over tijd slijt een accu. Na verloop van tijd zal de accu 'op' en daarmee leeg zijn. 

Verkeerd laden van de accu
Verkeerd opladen. Te lang een te hoge laadspanning erop laten staan. Met een te hoge laadspanning de accu laden. Het kan allemaal een kapotte, en daarmee lege accu tot gevolg hebben. 

Te diepe ontlading
Dit is doorgaans funest bij meer dan 80% ontlading van een (vol)tractie-accu en bij meer dan 20% ontlading van een startaccu.

Lekspanning in het voertuig
De lekspanning mag niet méér zijn dan 0,03A. U kunt het voertuig hierop laten controleren.

Lichten of andere elektrische verbruikers aan laten staan

Lang niet gebruiken van de accu
De accu verliest langzaam zijn lading over tijd. Gebruik daarom een onderhoudslader om de levensduur van de accu te vergroten.

Korte ritten in de auto
De dynamo heeft niet genoeg tijd voor het opladen van de accu.

Zeer lage of hoge temperaturen 
Vooral lagere temperaturen zorgen voor een slechter presterende accu. Bij hogere temperaturen presteert de accu weliswaar beter, maar gaat deze ook korter mee. 

Te hoge of te lage laadspanning
De laadspanning van een 12V accu is ongeveer tussen de 13,6 en 14,8 Volt. Vrijwel al onze laders zijn zogenaamde slimme laders die zelf detecteren hoeveel laadspanning de accu op de verschillende momenten in het laadproces nodig heeft om optimaal op te laden. 

<< Terug
Wanneer is een accu eigenlijk 'leeg'?
 

Het antwoord hierop is niet eenduidig, want het hangt ook af van het soort accu. Maar van een lege 12V accu is gemiddeld sprake als deze ongeveer onder de 10V komt.

Een startaccu is na ongeveer 20% ontlading eigenlijk al leeg. Lees: dan heeft deze nog 10V. Een (semi-)tractie accu, zoals een accessoire accu voor op camping of boot, is pas na ongeveer 80% ontlading leeg. Lees: dan heeft deze nog 10V. Een 12V die onder de 10V komt, is feitelijk diep ontladen. Bij ongeveer 9V of 10V is gewoon opladen normaal gesproken nog wel mogelijk.

Raakt de accu leeg tot duidelijk lager dan 9V? Overweeg dan een herstelprogramma. Is de (oudere) accu nog verder ontladen, zeg tot 4V of 5V? Dan is deze meestal nog wel op te laden met een slimme, processor-gestuurde lader.

Is de accu nóg leger? Dan zal de lader waarschijnlijk niet eens in werking treden, omdat deze geen voltage zal meten.

Signalen van een lege accu

Twijfelt u of de accu wel leeg is, of aan de mate waarin? Er zijn allereerst duidelijke signalen dat de batterij een te laag voltage heeft. Zoals: de startmotor draait minder snel, het duurt net iets langer voor de motor aanslaat, of de koplampen flikkeren even bij het starten. Maar om meer zekerheid te hebben over de (spannings)staat van de accu, kunt u een accutester kopen. Er zijn eenvoudige varianten en uitgebreidere accutesters. Sommige testen puur de batterij, andere testen ook de dynamo en de startcapaciteit tijdens het starten zelf.

<< TerugKun je een lege accu nog repareren?

Dat hangt af van het soort accu. Een gesloten accu herstellen die leeg is, is vaak helaas niet of nauwelijks mogelijk. Dit type batterij is te herkennen aan doppen die niet open kunnen.

Een accu die doorgaans wél goed te repareren is, is een natte (plaat)accu. De doppen hiervan kunnen wél open (bedoeld om de accu te ontluchten, zodat de druk eraf kan). Vaak ligt het probleem bij deze natte batterijen in sulfatering: een soort aanslag op de platen waardoor geleiding van stroom niet of niet goed meer mogelijk is. Een acculader met de functies van desulfateren en/of reconditioneren kan dan de lege accu repareren. Dit programma weekt het sulfaat los van de platen. De accu is daarna weer goed bruikbaar. Noot: uiteraard is er nooit 100% garantie en de batterij zal nooit volledig herstellen tot aan de fabriekswaarden, maar je komt wel een heel eind.

Ook een lege lithium accu is soms te repareren. Hiervoor is een goede acculader voor lithium nodig. De oplossing bij een lege lithium zit ‘m in het herstellen van het (te hoge) voltageverschil tussen de onderlinge accucellen. Het kan goed zijn dat als u gedurende langere tijd een kwalitatief goede lader op de lithium batterij zet, deze voltageverschillen ‘vanzelf’ herstellen. De lader zal hiervoor telkens weer wat bijladen, waarna de cellen zelf het voltage gelijkmatiger zullen verdelen. Dit proces van wat extra stroom en weer een betere verdeling, kan wel een of twee dagen duren. Gun uzelf en de lege lithium accu hierbij dus heel even de tijd.

Lees elders op Acculaders.nl de uitgebreide toelichting op de mogelijkheden voor het repareren van een lege accu.
 

<< TerugHoe onderhoud ik mijn accu het best?

Ten eerste: lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed door.

En verder, indien er géén sprake is van een gesloten / onderhoudsvrije accu:

Controleer regelmatig het zuurniveau. Dit dient ongeveer 1 cm boven de platen te liggen. Vul indien nodig de accu of de accucellen bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water, zoals gezegd tot ongeveer 1 cm boven de platen.

Gebruikt u de accu langere tijd niet? Zet deze dan aan een onderhoudslader. Deze houdt de accu optimaal geladen.

<< TerugHoe koppel ik de accu los van het voertuig?

Maak altijd eerst de massa (-) aansluiting los van de accu, en daarna de pluspool. Bij het aansluiten van de accu moet dat juist andersom.

<< TerugHoe monteer ik een accu in het voertuig?

Maak altijd eerst de plusaansluiting vast, en daarna de massa (-) aansluiting. Bij het loskoppelen van de accu moet dat juist andersom.

<< TerugHoe laad ik veilig mijn accu op?

Bij het laden van de accu kunnen er explosieve gassen vrijkomen. Om vonkvorming te voorkomen schakelt u de acculader uit vóór het loskoppelen of aankoppelen aan de accu. Zorg bij het acculaden altijd voor een goed geventileerde ruimte. Wees alert op vonken en open vuur. Bij twijfel, ventileer eerst de ruimte alvorens de accu van de lader weer los te koppelen.

Lees onze uitgebreide beschrijving bij Veilig acculaden.

<< TerugHoe lang gaat een accu mee?

De normale levensduur van een loodaccu is tussen de 3 en de 7 jaar. Dit is afhankelijk van het precieze type accu en de soort toepassing. Is de accu regelmatig in gebruik met regelmatig een oplaadbeurt? Dan zal de batterij langer meegaan dan dat deze vaak langere tijd ongebruikt blijft.

Is de accu soms langere tijd niet in gebruik (bijvoorbeeld voor een camper, caravan of boot)? Koppel de accu dan los van het voertuig en zet deze aan een onderhoudslader. Dit zal de levensduur van de accu vergroten. 

<< TerugWaarin verschillen een acculader, druppellader en onderhoudslader?

De termen acculader, druppellader en onderhoudslader worden vaak door elkaar gebruikt. Maar wat houden deze termen nu eigenlijk echt in?

Acculader
Een acculader is primair bedoeld om een accu op te laden. Ouderwetse acculaders hebben het nadeel dat ze laden zonder te controleren of de accu vol zit. Dit kan de levensduur van de accu nadelig beïnvloeden. Wij verkopen geen ouderwetse acculaders. Al onze laders stoppen automatisch met laden als de accu vol is. Vrijwel alle laders op Acculaders.nl zijn van het type onderhoudslader. Zie de navolgende uitleg.

Druppellader
Een druppellader zorgt voor het optimaal (onder)houden van de accu. Een druppellader laadt een accu niet direct en snel op, maar doet dit met een lagere accucapaciteit. Vaak is dit met 1/10 van de accucapaciteit per uur. Het duurt daardoor langer voordat de accu vol is. De druppellader meet het punt waar de laadcurve een knikje naar beneden maakt, en schakelt dan over naar een lagere laadspanning die nog altijd voldoende is om zelfontlading tegen te gaan.

Onderhoudslader
Een onderhoudslader is een combinatie van acculader en druppellader, heeft een optimaal laadprofiel en doet veelal automatisch zijn werk. De onderhoudslader is in staat zelf vast te stellen hoeveel laadstroom nodig is om de accu te laden en in de juiste staat van onderhoud te houden. De onderhoudslader is daarom ook noodzakelijk voor het maximaliseren van de acculevensduur. Met de term 'acculader' wordt vaak eigenlijk een onderhoudslader bedoeld.

<< TerugHoe sluit je een acculader goed en veilig aan?

Dit is de volgorde van stappen voor het bevestigen van de acculader aan de accu van de auto of motor.

 1. Kies een veilige plek
  Bij het laden kunnen er explosieve gassen vrijkomen. Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte. Pas op met vonken en open vuur.

 2. Wees er zeker van dat de auto of motor niet per ongeluk start
  Tip: hou de sleutel uit het contact.

 3. Koppel de lader aan de accu terwijl deze lader nog uit staat
  Dit voorkomt vonken.

 4. Pak de accuklemmen erbij
  Een acculader aansluiten doet u zoals bekend met beide accuklemmen, de rode en de zwarte.

 5. Bevestig eerst de rode accuklem
  Een acculader aansluiten begint met de rode accuklem: de plus. Sluit deze stevig aan op de accupool met de plus. 

 6. Bevestig daarna de zwarte accuklem
  Vervolgens is de zwarte accuklem aan de beurt: de min. Sluit deze, eveneens solide, aan op de accupool met de min. Raak niets anders aan dan alleen de lader (behuizing) en de klemmen (beveiligde handgreep).

 7. Sluit de acculader aan op voeding
  Steek de stekker van de acculader in het stopcontact. Of maak contact met een andere voedingsbron indien dit van toepassing is. Zoals een voedingsbron op zonne-energie of een 12V stroombron (zie deze DC-DC lader). Juist met pech onderweg kan hier sprake van zijn.

 8. Schakel de acculader in: Power on

 9. Kies de instellingen zoals voltage en ampèrage
  Behalve het voltage en het ampèrage is, afhankelijk van de acculader, soms ook het instellen van het type accu nodig. Bij veel moderne acculaders herkent de lader zelf de eigenschappen van de aangesloten batterij. Kies indien van toepassing ook eventuele overige instellingen voor het bereiken van het beste resultaat. Zoals de snelheid van laden. Zie daarvoor de handleiding van de acculader.

 10. Acculader aansluiten voltooid?
  Zet dan via 'start' het acculaden in werking.

 11. Controleer of de acculader naar behoren werkt
  Ook tussentijds. Zie daarvoor het display.

 12. Laat de onderhoudslader aangesloten
  Meestal gaat het bij het aankoppelen van een acculader om een onderhoudslader: een druppellader. U kunt deze gerust aangesloten laten. Sterker nog, dit laatste is ook de bedoeling. Het onderhouden - voor het behouden van een goede werking van de accu gedurende lange termijn - doet zijn werk. Voor overladen hoeft u bij een druppellader niet bang te zijn.

 13. Klaar? Zet eerst de acculader uit
  Koppel daarna pas weer los. Ventileer (bij twijfel) eerste de ruimte alvorens de lader los te koppelen. Let ook nu op vonken en open vuur.

Verdere informatie hierover vindt u bij Hoe acculader aansluiten.

 

<< TerugHoe sluit je een onderhoudslader aan op de accu?

Hoe sluit je een onderhoudslader aan, op de accu van de motor, scooter of auto? Het aansluiten van de onderhoudslader - een druppellader - werkt als volgt.

 • De onderhoudslader heeft de gebruikelijke twee krokodillenklemmen (en/of eyelets).
 • Vind een veilige locatie. Bij het laden kunnen er explosieve gassen vrijkomen. Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte. Pas op met vonken en open vuur.
 • Houd de lader uitgeschakeld alvorens deze aan te koppelen aan de accu. Dit om vonkvorming te voorkomen.
 • Zorg dat het voertuig niet per ongeluk ingeschakeld kan worden. Tip: hou de sleutel uit het contact.
 • Sluit de accuklemmen aan op de polen van de accu. De rode klem (de plus) is het eerst aan de beurt. Bevestig deze solide aan de plus pool van de te onderhouden accu. Vervolgens is de zwarte klem (de min) aan de beurt. Bevestig deze, eveneens solide, aan de min pool van de accu. Raak alleen de lader zelf en de klemmen aan.
 • Sluit de lader, via de voedingskabel met stekker, aan op stroom. Dus in de meeste gevallen zal eenvoudigweg gelden: steek de stekker in het stopcontact. Uitzonderingen zijn: een alternatieve voedingsbron voor de onderhoudslader, zoals zonne-energie of opladen vanuit een andere 12V bron (zie deze DC-DC lader).
 • Zet de lader aan.
 • Voer de juiste instellingen in (waar van toepassing). Het belangrijkste zijn het voltage en het ampèrage. Naast soms het type accu. Het hangt van de onderhoudslader af of er hier meerdere opties voor zijn. En zo ja, of u deze moet instellen of dat de lader automatisch de kenmerken van de accu herkent. Bovendien zijn er per lader mogelijk meerdere functies die op de juiste stand moeten of kunnen staan voor het beste resultaat.
 • Kies de laadsnelheid en andere mogelijkheden zoals de laadmodus. Als vermeld: veel van onze onderhoudsladers bieden meerdere elektronische modi en mogelijkheden.
 • Zet het druppellaadproces volgens de gekozen instellingen in werking.
 • Controleer de werking van de lader aan de hand van het display. Herhaal dit ook tussentijds een (paar) keer.
 • Zolang als de auto, motor, scooter of ander voertuig of vaartuig stilstaat, kan de onderhoudslader aangesloten blijven. Dit laatste zorgt juist voor de meerwaarde van dit product (lees ook de informatie onderaan deze pagina). Een druppellader is immers gemaakt om de accu te onderhouden. Van overladen zal géén sprake zijn.
 • Einde gebruik: schakel de acculader eerst weer uit vóór het loskoppelen.
 • Bij twijfel, ventileer eerst de ruimte voordat u de onderhoudslader en de accu loskoppelt. Pas ook nu weer op met vonken en open vuur.

Verdere informatie hierover vindt u bij Hoe onderhoudslader aansluiten.

 

<< TerugHoe richt je een semi-openbaar laadpunt in voor betaald én gratis laden?

Wil je op je bedrijfsterrein semi-openbaar laden aanbieden tegen enerzijds commercieel tarief, bijvoorbeeld voor klanten, en anderzijds gratis, bijvoorbeeld voor directie, management of overige medewerkers? Dan dien je te beschikken over laadstations die geschikt zijn voor de abonnementen van bijvoorbeeld E-Flux of GreenFlux. Op die manier bied je tegelijkertijd de mogelijkheid tot betaald laden met laadpas als ook gratis laden (met laadpas). Genoemde beheerders hebben hiervoor flexibele laadoplossingen. Laadpalen die voorbereid zijn op de abonnementen van E-Flux en/of GreenFlux, zijn alle uitvoeringen van het merk Alfen en alle modellen binnen de modellenserie EVBox BusinessLine.

Hoe het, kort gezegd, werkt
De EV rijder beschikt over een laadpas via één van genoemde aanbieders. Vervolgens is het feitelijk een kwestie van een Alfen of EVBox BusinessLine laadstation laten installeren, deze online zetten en E-Flux dan wel GreenFlux hiervan digitaal op de hoogte stellen. E-Flux dan wel GreenFlux stelt vervolgens de lader in, conform de voorkeuren van de klant / EV rijder.

Meer informatie is te vinden op deze pagina.

<< Terug

 

Zie ook:

 

Veelgestelde vragen & antwoorden | over accu's en laden