ESS aanleggen in België? Koop een MultiPlus II mét C10/11ed.2.2 certificaat

Koopt u een Victron MultiPlus II als onderdeel van een Energie opslagsysteem gekoppeld aan het elektriciteitsnet in België? Zorg dan dat deze voldoet aan het technisch voorschrift C10/11ed.2.2, opgesteld door het Belgische Synergrid. Na een samenvattende uitleg hierover, vertellen wij u welke Victron omvormers MultiPlus II hiervoor de juiste zijn.

Wat is het certificaat C10/11ed.2.2 en waarom bestaat het? Waar is het van toepassing, wanneer en bij welke apparaten en onderdelen van een Electric Storage System (ESS)?

Verplicht voor een ESS in België

Het C10/11ed.2.2. is een technisch voorschrift zoals voor een ‘decentrale installatie voor elektriciteitsproductie’, zoals ze in België een systeem zoals een ESS aanduiden. Dergelijke installaties bieden de mogelijkheid om zelf opgewekte stroom thuis op te slaan – voor het voeden van thuisapparaten op een later moment, en/of voor teruglevering aan het vaste net.

Legt u zo’n thuissysteem aan en heeft deze een connectie met het Belgische energiedistributienet, of heeft het systeem de technische mogelijkheid daartoe? Dan is het genoemde voorschrift C10/11ed.2.2 verplicht voor de bepalende onderdelen daarvan.

Het formele C10/11ed.2.2 voorschrift bevat een uitgebreid en nauw omschreven aantal voorwaarden, kenmerken, eisen en specificaties. Desgewenst vindt u deze hier.

 

 

Synergrid: verantwoordelijk voor C10/11ed.2.2

De officiële instantie in België die dit voorschrift beheert, is Synergrid; het officiële orgaan voor de Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders. Het vertegenwoordigt ondernemingen die gas en elektriciteit verdelen aan de bedrijven en burgers in België. Synergrid ontwikkelt eveneens onder meer technische en milieunormen om betrouwbare netwerken te kunnen garanderen, conform de strengste veiligheidscriteria.

C10/26 lijst: onder andere voor omvormers voor zonnepanelen

Voor wat betreft het voldoen aan de C10/11ed.2.2 eisen, heeft Synergrid de zogeheten C10/26 lijst opgesteld. Daarin moeten de betreffende apparaten en onderdelen van het elektriciteitssysteem zijn opgenomen, alvorens de installatie gaat plaatsvinden. Denk bij deze toepassingen aan omvormers voor zonnepanelen en/of batterijen, bi-directionele laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en, onder meer, windmolens.

 

 

FAQ
Zie desgewenst ook de antwoorden van Synergrid op veelgestelde vragen over C10/11.

Wat voor u en het installeren van een ESS hierin van belang is

Bent u voornemens om een ESS te installeren of laten installeren in connectie met het Belgische net? Het belangrijkste in dit verhaal om dan te weten, is simpelweg of de benodigde omvormer wel of niet C10/11ed.2.2 geschikt is. Dit is van belang, omdat (bijvoorbeeld) de Victron MultiPlus II in het tweede geval niet door de keuring zal komen om deel uit te mogen maken van het systeem. Komt u daar pas achter ná de aankoop van de omvormer of zelfs na installatie daarvan? Dan hebt u een flinke tegenvaller.

LET OP: gebruik géén MultiPlus die verder hetzelfde is maar géén certificaat heeft

In veel gevallen zal óók een MultiPlus II die níet het C10/11ed.2.2 certificaat heeft, op zich gewoon voor de werking van het ESS prima kunnen voldoen. Sterker nog, in veel gevallen heeft zo’n uitvoering in de basis exact dezelfde eigenschappen als de varianten van de MultiPlus II die (al) wél de C10/11ed.2.2 keuring met succes hebben ondergaan. Echter, als de omvormer MultiPlus II deze norm (nog) niet heeft en dus (nog) niet in het C10/26 overzicht staat, dan is de installatie ervan – in België – eenvoudigweg (nog) niet toegestaan.

Voorkom vervelende verrassingen achteraf en check vóóraf de C10/11ed.2.2 (C10/26) lijst

Om vervelende verrassingen te voorkomen, ziet u hier de uitvoeringen van de Victron MultiPlus-II die ‘C10/11ed.2.2 Proof’ zijn:

Let op: bijgewerkt op 30 juni 2023. Voor eventuele aanvullingen na deze datum, en voor het volledige overzicht met alle (soorten) producten die op de C10/26 lijst staan, verwijzen wij naar deze pagina van Synergid. Klik op die pagina vervolgens op de link aldaar met als titel ‘De lijst C10/26’. Vervolgens opent zich het meest actuele overzicht, opgesteld in Excel.

C10/11ed.2.2 goedgekeurde Victron MultiPlus-II'en:

 

Victron MultiPlus-II

 

Staat de MultiPlus-II er niet bij? Koop en gebruik deze dan NIET in een energieopslagsysteem met connectie met het Belgische energienet.

Zie ook ons uitgebreide productaanbod aan alle varianten van de Victron MultiPlus-II.

 

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Acculaders.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Acculaders.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

ESS aanleggen in België? Koop een MultiPlus II mét C10/11ed.2.2 certificaat