Solar schrikdraadsysteem voor 100 watt verbruik per dag

Een solar schrikdraadsysteem aanleggen, voor een verbruik van 100 watt per dag? Dit is wat u ervoor nodig hebt aan zonnepanelen, laadregelaar, accu, bekabeling, zekeringen en overige (aansluit)accessoires. Inclusief berekening.

Bij het aanleggen van een dieren schrikdraadsysteem met een losse accu, is het acculaden via de zon een praktische uitkomst. Zeker bij verplaatsbare begrazingsgroepen ver van het vaste stroomnet. In plaats van de accu telkens mee te nemen naar huis, en opgeladen weer terug te sjouwen naar de plek waar het schrikdraadsysteem zich bevindt, is het vaak praktischer (en duurzamer) om deze ter plekke bijgeladen te houden met behulp van zonnestroom.

Naar: Overzichtspagina schrikdraadsystemen met zonnepaneel 

Onder meer het aantal kilometers schrikdraad, schrikkoord of schriklint die de afrastering telt, bepaalt hiervoor de benodigde capaciteit. Wij adviseren over bijpassende zonnepanelen, laadregelaars, accu’s en aanverwante accessoires voor een schrikdraadsysteem op zonnestroom. Op deze pagina: ons productadvies en onze berekeningen voor het aanleggen van een schrikdraadsysteem met zonnepaneel en losse accu, bij een verbruik van ongeveer 100Wp per dag. Zie ook: 

Uitgangspunten voor een zorgvuldig advies (!). Welke zonnepanelen, welke accu en welke laadregelaar (en bijbehorende onderdelen zoals zekeringen) wij adviseren, hangt nauw samen met meerdere factoren. De onderstaande berekening en het daarmee samenhangende advies over welke producten nodig zijn, zijn gebaseerd op de volgende situatie en uitgangspunten.

 • U verwacht met dit schrikdraadsysteem op zonne-energie een verbruik van 100 watt per dag.
 • Het systeem blijft het hele jaar in werking.
 • De accu moet een buffer bevatten van 1 volle dag; daarin blijft het systeem ook zónder bijladen nog werken.
 • Het systeem is niet 'essentieel'. Daarmee bedoelen we dat het ook eens mag, kan (en zal) uitvallen door een lege accu; tot maximaal 10% van de 365 dagen per jaar.
 • Moet het wel 'essentieel' zijn? Voor een zekerheidsmarge door een grotere accubuffer, adviseren wij te kiezen voor een dubbele capaciteit (voorbeeld: bij 50Wp > kiezen voor 100Wp).
 • Wat betreft het voltage: we gaan in deze berekening uit van een 12V accu.

Solar schrikdraadsystemen voor veel soorten dieren

Een schrikdraadsysteem voor dieren is er veelal voor het bijeenhouden van een kudde dieren, buiten in een afgebakend deel. Het kan ook gaan om het tegenhouden van een diersoort ter bescherming van de kudde, zoals in een weiland. Er zijn vele solar schrikdraadsystemen op maat voor begrazingsgroepen zoals schapen, geiten, paarden, runderen / koeien / stieren en kippen / pluimvee, voor varkens, of bijvoorbeeld voor het tegenhouden van wolven, katten, honden en marters.

Aan de basis staat het schrikdraadapparaat. Deze stuurt de geleider – het afrasteringsdraad, -koord of -lint – aan met stroom, waardoor deze het dier een schok zal afgeven bij aanraking ervan. Naast palen voor de afrastering, een pen voor de grondaarde, een accubak (bij een losse accu), aansluitkabels voor de afrastering en een verplicht waarschuwingsbord concentreren wij ons hier op het volgende.

Ons advies over een schrikdraadsysteem met zonnestroom richt zich op...

... deze componenten voor een dieren schrikdraadsysteem op solar, met losse accu en losse panelen:

 • Zonnepanelen
 • Laadregelaar
 • Accu
 • Bekabeling
 • Zekeringen, aansluitingen en isolatoren

Schrikdraadsysteem 100W/dag: welk zonnepaneel?

Als eerste bekijken we welk zonnepaneel of welke zonnepanelen geschikt zijn om te kopen voor het aanleggen van een solar schrikdraadsysteem voor 100 Wp per dag. Dat bepalen we als volgt.

Mits deze gericht is op de zon, wekt een zonnepaneel in de winter gemiddeld 1 keer het Wp vermogen op per dag. In de zomer is dat gemiddeld 2,5 keer. Aangezien één van onze uitgangspunten is dat het systeem het hele jaar door moet blijven werken, dus ook in de winter, rekenen we hier met 1 keer het Wp vermogen van het zonnepaneel. Immers, dat is de laagste gemiddelde opbrengst gedurende die periode van het jaar. Daarmee is in dit geval, bij een systeem dat 100 watt per dag verbruik, een zonnepaneelvermogen van 100 Wp benodigd.
Zonnepaneel voor schrikdraadsysteem

Welk schrikdraadsysteem zonnepaneel past hierbij:

Een mooi paneel hiervoor is bijvoorbeeld de 110 Wp Shingled van Victron. U vindt deze ook bij de productsuggesties op de huidige pagina. Die kunt u eenvoudig in de winkelmand plaatsen, desgewenst samen met onze volgende suggesties als het gaat om de laadregelaar, accu, zekeringen, kabels en aansluitingen.

Meer zonnepanelen voor een schrikdraadsysteem bekijken? Alle zonnepanelen kunt u hier vinden.

Schrikdraadsysteem 100W/dag: welke laadregelaar?

Het zonnepaneel kan niet zonder een laadregelaar. Deze komt tussen het zonnepaneel en (in ons uitgangspunt) de 12V accu. De laadregelaar zet de energie die het paneel voor het schrikdraadsysteem heeft opgewekt om naar de juiste accuspanning, zoals in dit geval 12 volt.

Gaan we uit van deze 12V, dan kan het gesuggereerde 110Wp zonnepaneel een maximale laadstroom leveren van (bij benadering) 7,33A. De berekening hiervan is het resultaat van 110 Wp gedeeld door de oplaadspanning van 15V. De oplaadspanning is (minimaal) 15V, omdat het voltage uit het zonnepaneel duidelijk hoger moet zijn dan het voltage van de accu, anders is laden niet mogelijk. Die compensatie is nodig omdat de laadregelaar de spanning altijd wat zal verlagen (en nooit het tegenovergestelde).

Om het ampèrage van 7,33 te bereiken, is een laadregelaar nodig die tot 10A kan laden.

Welke laadregelaar past hierbij:

De volgende laadregelaars zijn hiervoor prima geschikt:

Meer laadregelaars voor een schrikdraadsysteem bekijken? Alle laadregelaars kunt u hier vinden.
Laadregelaar voor schrikdraadsysteem

 

Schrikdraadsysteem 100W/dag: welke accu?

Mogelijk zoekt u alleen een passend zonnepaneel en bijpassende laadregelaar. Hebt u voor het schrikdraadsysteem nog géén losse accu? Lees dan verder.

Bij het bepalen van de juiste specificaties van de accu voor het solar schrikdraadsysteem gaan we uit van een maximale ontlading van 50%. Daarnaast houden we de genoemde buffer aan van één dag (zie uitgangspunten bovenaan deze pagina) waarin het systeem ook zonder bijladen gewoon blijft werken.

Welke capaciteit moet de accu dan hebben? Dat berekenen we door het wattage van 100 te vermenigvuldigen met twee: 100 watt x 2 = 200 watt. Dit delen we door het voltage: 200 / 12(V) = 16,67Ah. Afgerond naar boven komen we tot het volgende advies.

Welke accu past hierbij:

Deze accu van 22 Ah is geschikt voor het schrikdraadsysteem voor 100Wp per dag: de Victron AGM 12V/22Ah Deep Cycle.

Meer accu's bekijken? Alle accu's kunt u hier vinden.

 

Accu voor schrikdraadsysteem

 

Schrikdraadsysteem 100W/dag: welke zekering?

Wat betreft de zekering voor dit schrikdraadsysteem op zonnestroom het volgende. Tussen het zonnepaneel en de laadregelaar is géén zekering nodig. Tussen de laadregelaar en de accu wél.

De benodigde zekering berekent u door 1) bij de maximale stroom 30% op te tellen en 2) vervolgens de eerst bovenliggende waarde qua zekering te kiezen. In dit geval gaat er maximaal 7,33A lopen, maar we rekenen met de maximale uitgang van de laadregelaar zelf, en dat is 10A. Tellen we daar de genoemde 30% bij, dan leidt dat tot 13A.

Welke zekering past hierbij:

We kiezen hier dan deze zekering met een naar boven afgeronde waarde van 15A.

Meer zekeringen bekijken? Alle zekeringen kunt u hier vinden.

Een bijpassende zekeringhouder? Denk aan deze (waterdicht) of deze (voor zwevend). 

Zekeringen voor schrikdraadsysteem

Schrikdraadsysteem 100W/dag: welke kabels?

Wat betreft de bekabeling voor het schrikdraadsysteem gaat het enerzijds om die tussen het zonnepaneel en de laadregelaar, en anderzijds die tussen de laadregelaar en de accu.

De kabels tussen het zonnepaneel en de laadregelaar kunnen hier 4mm2 dik zijn. U kunt ze hier vinden.

De kabels tussen de laadregelaar en de accu berekent u als volgt. Deel de maximale stroom door 3 en kies dan de eerst bovenliggende diameter. Is de afstand tussen regelaar en accu langer dan 2,5 meter? Kies dan nog een dikte hoger.

In deze berekening gaan we uit van een korte afstand van 1 meter. Daarmee wordt de berekening als volgt. Deel de ampèrage van de laadregelaar (10) door 3. Dat komt dus op 3,33. De eerst bovenliggende dikte is dan 6mm2.

Welke kabels passen hierbij:

De rode 6mm2 accukabel &
De zwarte 6mm2 accukabel

Meer kabels bekijken? Alle accukabels kunt u hier vinden.

Accukabels voor schrikdraadsysteem

Schrikdraadsysteem 100W/dag: welke aansluitingen?

Met de MC4 stekkerset (Solinq MC4) kunt u de 4mm2 kabels aansluiten aan de MC4 connectoren van het zonnepaneel. Daarmee verlengt u de bekabeling richting de laadregelaar.

Een mooie aansluiting maken van de 4mm2 solarkabels op de laadregelaar? Gebruik daarvoor de 4mm adereindhulzen.

Een mooie aansluiting maken van de 6 mm2 kabels op de laadregelaar? Gebruik daarvoor de 6mm adereindhulzen.

Kiest u voor de zwevende zekering? Maak dan met deze vlakstekers een mooie verbinding.

Kiest u voor de waterdichte zekeringhouder? Monteer dan de kabels aan elkaar met deze kabeldoorverbinder.

Een mooie aansluiting maken van de 6mm2 kabels op de accupolen (faston aansluitingen van 6,3mm breed)? Daarvoor zijn ook deze vlakstekers geschikt.

Accessoires voor schrikdraadsysteem

Tot slot, over een solar schrikdraadsysteem met losse accu

Met de berekeningen en suggesties op deze pagina hebt u snel het overzicht van de benodigdheden voor een compleet solar schrikdraadsysteem - gerelateerd aan een dagelijks verbruik van 100Wp. Komt deze capaciteit niet helemaal overeen met de praktijk? In dat geval vormen de berekeningen als hierboven omschreven een basis voor advies op maat. Daarbij helpen wij u graag.

Noot: hebt u enkel een zonnepaneel en laadregelaar nodig, en beschikt u al over een passende accu? Dan is vanzelfsprekend ook alleen die informatie uit dit artikel te halen. Kies dan vanzelfsprekend ook alleen voor het plaatsen van de overige producten in uw winkelmandje.

Componenten op deze pagina kopen?

We hebben voor het aanleggen van een solar schrikdraadsysteem voor 100 watt verbruik per dag - en conform de uitgangspunten zoals bovenaan op deze pagina genoemd (!) - hier alle productsuggesties verzameld. Zie daarvoor hieronder. Normaal gesproken hebben we al deze producten op voorraad. Een eventuele uitzondering staat vermeld bij het product. Na plaatsing in de winkelmand en uw bestelling vóór 22.00 uur, verzenden we de producten nog dezelfde dag.


Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Acculaders.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Acculaders.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

 

Lees meer
Filter uw producten


BizLine Adereindhuls 4mm2 Oranje
Met deze adereindhuls van BizLine maakt u een nette en veilige aansluiting van uw installatie mogelijk. Deze adereindhuls is bedoeld voor 4mm2 kabels. Kleur: Oranje
Newlec Adereindhuls 6mm2 Groen
Met deze adereindhuls van Newlec maakt u een nette en veilige aansluiting van uw installatie mogelijk. Deze adereindhuls is bedoeld voor 6mm2 kabels. Kleur: Groen
BizLine Adereindhuls 6mm2 Groen
Met deze adereindhuls van BizLine maakt u een nette en veilige aansluiting van uw installatie mogelijk. Deze adereindhuls is bedoeld voor 6mm2 kabels. Kleur: Groen
BizLine Kabelschoen/ Vlaksteker Vrouwelijk Geel 4-6mm2 - 6,3 x 0,8 mm
Met deze BizLine kabelschoen/ vlaksteker/ faston stekker vrouwelijk in de kleur geel kunt u een nette en veilige elektrische verbinding maken binnen uw installatie. Geschikt voor 4-6mm2 draden. Afmetingen contact: 6,3 x 0,8 mm.
BizLine doorverbinder Geel Geïsoleerd 4-6mm2
Geïsoleerde doorverbinder van BizLine om elektrische draden met een diameter van 4-6mm2 met elkaar te verbinden. Hiermee verlengt u de kabels veilig en netjes. Zo blijft ook het spannings- en stroomverlies beperkt. Kabeldoorverbinder in de kleur geel.
Steekzekering 15A (per 1 stuk)
Deze standaard steekzekering met een waarde van 15A (verpakt per 1 stuk) is bedoeld voor zekering distributiehouders of als vervanging van een kapotte zekering in een auto, vrachtwagen of boot.
TopSolar kabel zwart 4mm² per meter
Deze TopSolar 4mm² kabel kan worden gebruikt voor het aansluiten van zonnepanelen op wisselstroom - of gelijkstroom invertors/ laadregelaars. Deze kabel is zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten.
TopSolar kabel rood 4mm² per meter
Deze TopSolar 4mm² kabel kan worden gebruikt voor het aansluiten van zonnepanelen op wisselstroom - of gelijkstroom invertors/ laadregelaars. Deze kabel is zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten.
TS Accukabel rood 6mm² per meter
Deze flexibele en geïsoleerde 6mm² accukabel kunt u per meter bestellen. De accukabel is te gebruiken als laskabel of als verbindingskabel/ aansluiten van apparatuur in gelijkstroom-systemen.
TS Accukabel zwart 6mm² per meter
Deze flexibele en geïsoleerde 6mm² accukabel kunt u per meter bestellen. De accukabel is te gebruiken als laskabel of als verbindingskabel/ aansluiten van apparatuur in gelijkstroom-systemen.
Steekzekeringhouder waterdicht
Deze waterdichte steekzekeringhouderis bedoeld voor steekzekeringen.
Solinq MC4 connector set (male en female)
De Solinq MC4 connectoren zijn bedoeld om uw zonnepanelen onderling te koppelen of aan te sluiten op uw solar laadregelaar. Een zonnepaneel dient op de juiste manier gekoppeld en aangesloten te worden en dat kan met deze MC4 connectoren.
*Incl. btw
Pagina 1 van 2