Klantenservice

Onze klantenservice staat iedere werkdag voor u klaar. Voordat u contact opneemt met Acculaders.nl verzoeken wij u vriendelijk om eerst de 'veel gestelde vragen' onderaan deze pagina even goed door te nemen. De meest voorkomende vragen over (het bestellen van) acculaders staan hier al beantwoord en u hoeft in dat geval niet op een antwoord van ons te wachten!
 

Algemene informatie over de verschillende types acculaders en tips vindt u ook op ons weblog op onze site.


Met verdere opmerkingen of vragen die nog niet zijn beantwoord onder deze 'veel gestelde vragen' kunt ons bereiken via:

 

Ons e-mailadres: [email protected]
Ons telefoonnummer: 0251-748742

 

Ons adres en de volledige bedrijfsgegevens van Acculaders.nl zijn als volgt:

 

Acculaders.nl / Media 73 B.V.
Bezoekadres/ Vestigingsadres:
Biesland 13
1948 RJ Beverwijk
Telefoonnummer: +31(0)251-748742
KvK-nummer: 61011487
BTW-identificatienummer: NL854164315B01

Alle genoemde prijzen op de site staan vermeld inclusief BTW.
 

Heeft u een compliment of een klacht? Neemt u dan contact met ons op via [email protected] Indien dat nodig is zullen wij zsm actie ondernemen en/of contact met u opnemen.


In het geval van een klacht heeft u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van bemiddeling door de Stichting Webshop Keurmerk. Deze organisatie kunt u vinden op de volgende url: Keurmerk.info. Mocht deze bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Webshop van de SGC (www.sgc.nl)

Hieronder vind u veelgestelde vragen over de producten en over Acculaders.nl. 

1 Vragen over accu's en het laden ervan
1.1 Moet de accu worden losgekoppeld van het voertuig als hij wordt opgeladen?

In de meeste gevallen is dat niet nodig. Het ligt aan de acculader, de maximale laadspanning en de kwaliteit en beveiliging van de lader.
CTEK-laders beschadigen gevoelige elektronica niet. U hoeft de accu in dat geval dus niet los te koppelen van het voertuig!
Als u de Recond-modus gebruikt bij een CTEK-lader dan moet u wel voorzichtig zijn. De meeste fabrikanten vinden dat alles in orde is zo lang de spanning lager dan 16 V blijft.
CTEK blijft ruim onder deze limiet, zelfs in Recond-modus. Hoge spanningen kunnen de gebruiksduur van bepaalde componenten verkorten. De regel is dat de gebruiksduur van een lamp wordt gehalveerd als de spanning met 5% wordt verhoogd. Dit vormt meestal geen groot gevaar. Als u gevoelige elektronica hebt, waarvoor de fabrikant waarschuwt voor hoge spanningen: koppel deze dan los!

1.2 Wat gebeurt er bij het laden van accu's die groter zijn dan waarvoor de acculader bedoeld is?
Bij gebruik van een kleine lader, neemt de oplaadtijd toe. Dit kan soms een probleem vormen. Gebruik in dat geval een grotere lader. Als u de lader alleen gebruikt voor onderhoudsladen, dan volstaat vaak een kleine lader.

1.3 Kan ik verschillende accu's tegelijk opladen via onderhoudsladen?

Dit is in principe mogelijk. De accu’s dienen dan wel in parallel aangesloten te worden. De afzonderlijke accu’s dienen eerst volledig opgeladen te zijn. Anders bestaat er het risico op stroompieken tussen de accu's, wat kan leiden tot onnodige slijtage. CTEK-laders zijn volledig in staat om verschillende accu's, indien in parallel aangesloten, te laden of onderhoudsladen. Een voorwaarde is wel dat de totale grootte van de accu's (Ah) de aanbevolen grootte voor de lader niet overschrijdt. Als de grootte van de accu’s (Ah), de leeftijd en de staat van de accu's erg verschillen, dan kan dit een aanzienlijke slijtage veroorzaken bij de in goede staat verkerende accu's. Zorg dus, als u meerdere accu’s gelijktijdig wilt onderhoudsladen, dat ze in gelijkwaardige staat verkeren en volledig zijn opgeladen.

1.4 Bij welke temperatuur zal een accu bevriezen?

Een volledig opgeladen accu bevriest bij -67 graden Celsius. Een lege accu zal bevriezen bij slechts een paar graden onder nul. Als u denkt dat uw accu bevroren is of is geweest, laat dan de accu testen. De accu kan dan beschadigd zijn en moet mogelijk worden vervangen. Zgn. 'droge' accu's zoals AGM-accu's zijn beter bestand tegen lage temperaturen.

1.5 Kan een bevroren accu worden opgeladen?

Nee, de accu moet eerst worden ontdooid. De accu was namelijk volledig ontladen, anders zou hij niet bevroren raken. Controleer de accu voordat u gaat laden nauwgezet op scheuren en andere schade. Een volledig opgeladen accu bevriest bij -67 graden Celsius, terwijl een lege accu bij slechts een paar graden onder nul kan bevriezen. Als u denkt dat uw accu bevroren is of was, raden wij aan dat u de accu laat testen. De accu kan dan beschadigd zijn en moet mogelijk worden vervangen.

1.6 Hoeveel elektrische energie kost het om een loodzuuraccu op te laden met een acculader?

Hieronder vindt u een handige manier om te berekenen hoeveel energie er wordt verbruikt bij het opladen van een loodzuuraccu met een acculader.

Uitgangssituatie:
Accuspanning (As) = 12V
Accucapaciteit (Ac) = 75Ah
Huidig laadniveau van de accu (Ln) = 50%
Efficiëntie van de accu = 87%
Efficiëntie van de acculader = 80%

Berekening:
Hoeveel energie is er nodig om het laadniveau van de accu aan te vullen tot 100%?
12V x 75Ah x 50% = 12 x 75 x 0,5 = 450Wh

Hoeveel energie moet de acculader leveren, rekening houdend met de efficiëntie van de accu?
450Wh / 87% = 450 / 0,87 = 517Wh

Hoeveel energie moet het elektriciteitsnet (En) aan de acculader leveren, rekening houdend met de efficiëntie van de acculader?
En = 517Wh / 80% = 517 / 0,8 = 647Wh oftewel 0,647kWh

Resultaat:
Er is dus 0,647kWh nodig om deze accu helemaal op te laden.
Met de huidige energietarieven kost het opladen van een halfvolle 75Ah accu dan ongeveer € 0,14.

1.7 Wat kunnen oorzaken zijn van een lege accu?

Oorzaken voor een lege accu kunnen:

Slijtage van de accu
Over tijd slijt een accu en na verloop van tijd zal de accu 'op' en daarmee leeg zijn. 

Verkeerd laden van de accu
Als u een accu verkeerd oplaadt, te lang te hoge laadspanning erop laat staan of met een te hoge laadspanning de accu laadt dan kan deze stuk gaan en daarmee leeg raken. 

Te diepe ontlading
Meer dan 80% ontlading van een (vol)tractie-accu of meer dan 20% ontlading van een startaccu.

Lekspanning in het voertuig
Hierop kunt u het voertuig laten controleren, de lekspanning mag niet meer bedragen dan 0,03A.

Lichten of andere elektrische verbruikers aan laten staan

Lang niet gebruiken van de accu
De accu verliest langzaam zijn lading over tijd, gebruik een onderhoudslader om de levensduur van uw accu te vergroten.

Korte ritten in de auto
De dynamo heeft niet genoeg tijd voor het opladen van de accu.

Zeer lage of hoge temperaturen 
Vooral lagere temperaturen zorgen voor een slechter presterende accu. Bij hogere temperaturen presteert de accu beter maar deze gaat mede daardoor ook korter mee. 

Te hoge of te lage laadspanning
De laadspanning voor een 12V accu ligt ongeveer tussen de 13,6 en 14,8 Volt. Vrijwel al onze laders zijn zogenaamde slimme laders die zelf detecteren hoeveel laadspanning de accu op de verschillende momenten in het laadproces nodig heeft om optimaal op te laden. 
 

1.8 Hoe kan ik mijn accu het beste onderhouden?

Lees de gebruiktsaanwijzing van de fabrikant goed door. Controleer regelmatig het zuurniveau in de accu (dit dient ongeveer 1 cm boven de platen te liggen). Dit hoeft niet gedaan te worden voor gesloten/ onderhoudsvrije accu's. Vul indien nodig de accu of de accucellen bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water (tot ongeveer 1 cm boven de platen).

Gebruikt u de accu langere tijd niet? Zet hem dan aan een onderhoudslader. De onderhoudslader zorgt ervoor dat uw accu optimaal geladen blijft.

1.9 Hoe kan ik het beste een accu loskoppelen van het voertuig?

Maak altijd eerst de massa (-) aansluiting los van de accu en daarna de pluspool.
Bij het aansluiten van de accu moet dat andersom gebeuren.

1.10 Hoe kan ik het beste een accu monteren in het voertuig?

Maak altijd eerst de plusaansluiting vast en daarna de massa (-) aansluiting.
Bij het loskoppelen van de accu moet dat andersom gebeuren.
 

1.11 Waar moet ik op letten voor veilig laden van mijn accu?
Bij het laden van de accu kunnen er explosieve gassen vrijkomen. Om vonkvorming te voorkomen schakelt u de acculader uit voordat u deze loskoppelt of aankoppelt aan de accu. Laadt accu's altijd op in een goed geventileerde ruimte. Pas op met vonken en open vuur. Bij twijfel, ventileer eerst de ruimte voordat u de accu loskoppelt van de lader. 

1.12 Hoe lang gaat een accu mee?
De normale levensduur van een loodaccu is tussen de 3 en de 7 jaar. Dit is afhankelijk van het type accu en de toepassing waarvoor de accu gebruikt wordt. Wordt de accu regelmatig gebruikt en opgeladen dan zal deze langer meegaan dan dat de accu vaak langere tijd ongebruikt blijft. Gebruikt u de accu soms langere tijd niet (bijvoorbeeld voor een camper, caravan of boot), koppel de accu dan los van het voertuig en zet hem aan een onderhoudslader. Dit zal de levensduur van de accu vergroten. 

1.13 Wat is het verschil tussen een acculader, een druppellader en een onderhoudslader?

De termen acculader, druppellader en onderhoudslader worden vaak door elkaar gebruikt. Maar wat houden deze termen nu eigenlijk echt in?

Acculader
Een acculader is primair bedoeld om een accu op te laden. Ouderwetse acculaders hebben het nadeel dat ze laden zonder te controleren of de accu vol zit. Dit kan de levensduur van uw accu nadelig beïnvloeden. Wij verkopen geen ouderwetse acculaders. Al onze laders stoppen automatisch met laden als de accu vol is. Vrijwel al onze aangeboden laders zijn van het type onderhoudslader. Zie hieronder voor meer informatie over onderhoudsladers.

Druppellader
Een druppellader zorgt voor het optimaal houden van de accu. Een druppellader laadt een accu niet direct en snel op, maar doet dit met een lagere accucapaciteit. Vaak is dit met 1/10 van de accucapaciteit per uur. Het duurt daardoor langer voordat de accu vol is. De druppellader meet het punt waar de laadcurve een knikje naar beneden maakt en schakelt dan over naar een lagere laadspanning die voldoende is om zelfontlading tegen te gaan.

Onderhoudslader
Een onderhoudslader is een combinatie van acculader en druppellader met een optimaal laadprofiel en veelal automatisch afgeregeld. De onderhoudslader is in staat zelf vast te stellen hoeveel laadstroom nodig is om de accu te laden en in de juiste staat van onderhoud te houden. De onderhoudslader is daarom ook noodzakelijk als u de levensduur van uw accu wilt maximaliseren. De term acculader wordt vaak gebruikt als een onderhoudslader bedoeld wordt.