Accu van schrikdraadsysteem opladen met zonnepaneel

Bij het aanleggen van een schrikdraadsysteem voor dieren met een losse accu, is het opladen via zonnestroom een praktische uitkomst. Zeker als sprake is van verplaatsbare begrazingsgroepen waarbij het vaste stroomnet niet voorhanden is. Onder meer het aantal kilometers schrikdraad, schrikkoord of schriklint die de afrastering telt, bepaalt de benodigde capaciteit. Aan de hand daarvan adviseren we over bijpassende zonnepanelen, laadregelaars, accu’s en aanverwante accessoires voor een schrikdraadsysteem op solar.

Wat is nodig voor het acculaden van een schrikdraadsysteem op zonnestroom? Direct naar:

Of lees hier verder voor de uitgebreide toelichting op solar schrikdraadsystemen voor dieren.

Wat is een schrikdraadsysteem?

Een elektronisch schrikdraadsysteem houdt mensen en/of dieren buiten of juist binnen een terrein of buitenomgeving, door bij het ongewenst of zelfs ongeoorloofd betreden ervan een onaangename elektriciteitsschok af te geven (groter bij mensen, kleiner bij dieren).

Schrikdraadsystemen voor mensen of dieren

Een schrikdraadsysteem om mensen buiten een terrein te houden, is natuurlijk wezenlijk anders dan een systeem voor het bijeenhouden of juist weren van dieren. Een schrikdraadsysteem voor personen bevindt zich veelal op een toegangspoort of omheining zoals een muur of hekwerk. Systemen voor personen hebben een vastere opzet, zoals een hoogspanningsraster, en veelal ook beveiligingsdetectie, zoals cameratoezicht en alarm. Een schrikdraadsysteem voor dieren daarentegen is vooral gericht op een praktisch, klein en kort schrikeffect; met gebruik van schrikdraad, schrikkoord dan wel een schrikdraadlint.

 


Schrikdraadapparaten voor verschillende diersoorten

Bij een schrikdraadsysteem voor dieren denk je al gauw aan het bijeenhouden van een kudde dieren, buiten in een afgebakend deel. Maar het kan ook gaan om het tegenhouden van een diersoort ter bescherming van de kudde (denk aan ‘wolf-schaap’). Ook in kleinere vorm kan een schrikdraadsysteem voor dieren een goede oplossing zijn: zoals voor het binnen de eigen tuin houden van je huisdier. Of juist voor het weren van een wild dier uit je eigen huiselijke of bedrijfsomgeving.

Schrikdraad voor verschillende dieren
Omdat de verschillende soorten dieren ook verschillen in zowel grootte als karaktereigenschappen, moet het schrikdraadsysteem ook speciaal op die diersoort afgestemd zijn. Het overzicht met diersoorten waarvoor er schrikdraadsystemen bestaan, is behoorlijk uitgebreid. Ze zijn er voor bijvoorbeeld begrazingsgroepen zoals schapen, geiten, paarden, runderen / koeien / stieren en kippen / pluimvee, voor varkens, maar bijvoorbeeld ook voor het tegenhouden van wolven, katten, honden en marters.

In dit artikel: schrikdraadsystemen voor dieren, met accu op zonnepaneel

Op deze pagina gaat het over schrikdraadsystemen voor dieren. Over hoe je zo’n systeem opzet. Welke producten je nodig hebt. Bovenal adviseert Acculaders.nl hierbij over hoe je in zo’n schrikdraadsysteem kunt acculaden met zonnepaneel. Solar laders in combinatie met een losse accu zijn in veel schrikdraadsystemen voor dieren onmisbaar. Zeker aangezien het vaak gaat om een verplaatsbaar schrikdraadsysteem, zoals voor in het weiland, al dan niet nabij een boerderij of manege, waarbij er géén vaste netaansluiting is, of die te ver weg is. In dergelijke gevallen is het handiger om de accu van het schrikdraadapparaat ter plekke op te laden met zonne-energie, zodat ook de accu zelf dan gewoon in het weiland kan blijven.

Hoe werkt een schrikdraadsysteem voor dieren?

Wat is er nodig voor het aanleggen van een accu schrikdraadsysteem voor dieren? Er zijn voor elke diersoort, situatie en doeleind van de aanvrager uiteenlopende schriksystemen, op maat. Er zijn hiervoor complete sets verkrijgbaar. In grote lijnen zijn er echter dezelfde basisonderdelen voor het laten functioneren van het schrikdraadsysteem.

Zo werkt het: de beginselen van een schrikdraadsysteem voor dieren

Kort gezegd werkt een schrikdraadsysteem voor dieren als volgt. Aan de basis staat het schrikdraadapparaat. Deze stuurt de geleider – het afrasteringsdraad, -koord of -lint – aan met stroom, waardoor deze het dier een schok zal afgeven bij aanraking ervan. Deze geleiders moeten natuurlijk ergens aan vast zitten: veelal aan houten of kunststof palen die verspreid om de afrastering komen te staan. Tot zover doet het schrikdraadsysteem alvast zijn werk: het geeft de ongenode gast of het dier dat buiten de omheining wil, een onaantrekkelijke stroompulse bij het aanraken van het stroomdraad, -koord of -lint.

Aarde
Van groot belang voor het dier (of de persoon) in kwestie is uiteraard wel dat de stroom na de aanraking vervolgens meteen weg kan, via de grond. In andere woorden, het schrikdraadapparaat heeft aarde nodig. Dat kan door het apparaat verbinding te laten maken met aardpennen. Raakt het dier het draad, koord of lint aan? Dan ontvangt het een korte schok, die vervolgens naar de aardpen loopt en op die manier direct weer wegloopt.


Welke componenten nodig voor schrikdraadsysteem met losse accu?

Een schrikdraadsysteem voor dieren bestaat (minimaal) uit de volgende componenten.

 • Schrikdraadapparaat
 • Geleider; schrikdraad, schriklint of schrikkoord
 • Aansluitkabel voor de afrastering
 • Omheining / palen
 • Aardpennen

Elk component is er in uiteenlopende modellen. Zo kunnen er wezenlijke verschillen zijn in materiaal, voltage, capaciteit en benodigde lengtes en andere formaten. Ook de vraag of het systeem wel of niet verplaatsbaar moet zijn, is van invloed op de onderdelen die je ervoor moet kopen.

Denk bij verplaatsbare schrikdraadsystemen met een losse accu verder ook aan:

 • De accu
 • Bekabeling
 • Isolatoren

En bij een schrikdraadsysteem dat draait op zonne-energie met los paneel aanvullend aan:

 • Zonnepanelen (zie hierna)
 • Laadregelaar
 • Accubak
 • Paal voor zonnepaneel
 • Overige accessoires voor een solar schrikdraadsysteem

Waarschuwingsbord
Vergeet ook niet het plaatsen van een waarschuwingsbord, hetgeen wettelijk verplicht is.

 

 

Schrikdraad, een schrikkoord of schriklint?

Het hangt voor een belangrijk deel af van het diersoort en hun grootte en/of karakter of schrikdraad, een schrikkoord dan wel schriklint gewenst is. En of het schriksysteem verplaatsbaar moet zijn of niet. Ook de lengte van de omheining kan invloed hebben op de keuze voor draad, koord of lint. Dit zijn de verschillen:

Ten eerste is er schrikdraad. Dit is er in de vorm van staaldraad en kunststof schrikdraad. De pure staaldraad optie is er in principe alleen voor permanente afrasteringen. Deze ruwere, scherpstalen variant is hoe dan ook niet geschikt voor dieren die mogelijk willen vluchten. Het is evenmin een goede keuze voor paarden, die er namelijk in verstrikt kunnen raken. De vriendelijkere kunststof schrikdraad variant daarentegen is wel beter geschikt voor tijdelijke, verplaatsbare afrasteringen. Of voor in een omgeving zoals bij huis, om je huisdier binnen het erf te houden of te beschermen tegen andere, wilde dieren.

Schrikkoord
Schrikkoord is eveneens gemaakt van kunststof: nylon met geleidende RVS- of veredeld metalen draden. De diameter van de schrikkoord geleider is wat groter dan de geleidende kern van schrikdraad. Doordat schrikkoord wat dikker is, is deze weliswaar wat minder mooi (en daardoor ook minder in gebruik voor in bijvoorbeeld de tuin), maar ook beter zichtbaar. Mede daardoor wordt het veel gebruikt voor onder andere paarden en runderen.

Schriklint
Schriklint bestaat uit geweven kunststof met metalen draden die zorgen voor de geleiding van de stroom. Voor paarden is het de meest gebruikte schrikdraadsysteem-variant, mede omdat zij schriklint sneller opmerken (vooral als deze een accentkleur heeft) en ze hierin, zoals gezegd, niet verstrikt kunnen raken. Hetzelfde geldt voor de afrastering van kuddes schapen die zich al grazend verplaatsen. Überhaupt is het diervriendelijkere schriklint een veelgebruikte optie bij verplaatsbare schrikdraadsystemen (zoals die op basis van solar).

Schrikdraadsystemen met losse accu en losse zonnepanelen

Bij het aanleggen van een schrikdraadsysteem in een weiland, op een stuk land nabij een manege of boerderij, en zeker bij verplaatsbare afrasteringen, is een accu en opladen via zonnepanelen een voor de hand liggende stroomoplossing. Wij bieden hiervoor losse accu’s met losse zonnepanelen, voor elke capaciteit. Dit is wat je erover moet weten.

Er zijn ook portable schrikdraadapparaten met zonnepaneel en accu inéén, maar op deze pagina gaat het over systemen met losse accu en losse panelen, en hoe deze op te laden met solar.

Hoe gebruik je een zonnelader bij een verplaatsbaar schrikdraadsysteem met losse accu? Welke (overige) producten en componenten heb je ervoor nodig? Welke zonnepaneellader moet je hebben, met welk voltage en capaciteit? Lees de volgende informatie over zonnepaneel laders / laadregelaars, accu’s, losse panelen en overige accessoires voor het aanleggen van een schrikdraadsysteem voor dieren, met gebruik van stroom via de zon.

Waarom een dieren schrikdraadsysteem met acculaden op solar?

Het voordeel van het gebruik van een zonnepaneel bij het laden van een dieren schrikdraadsysteem, is groot en voor de hand liggend. Juist omdat de afrastering zich veelal bevindt in een weiland of andere omgeving zonder vaste stroomnet. Een oplossing kan dan zijn om de losse accu telkens mee te nemen naar huis, en opgeladen weer mee terug te nemen naar de plek van begrazing. Maar in plaats van dit gesjouw is het veel praktischer om één keer de (zwaardere) accu te plaatsen op locatie, met daarbij een zonnepaneel en overige toebehoren, zodat het acculaden vanzelf kan plaatsvinden met behulp van de zon. Behalve een praktische oplossing is dit ook een duurzame, klimaatvriendelijke oplossing. Bovendien kan het zeker ook een kostenefficiënte oplossing zijn. Na de investering in het benodigde materiaal kan namelijk het terugverdienen met gratis zonnestroom beginnen.

 Zonlicht efficiënt opslaan in de accu

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid zon en de hoeveelheid stroom die deze bij Nederlands daglicht kan afgeven, in verhouding moet staan tot de dagelijks benodigde stroom voor het systeem. Afhankelijk van de capaciteit kan de accu een maximum hoeveelheid energie opslaan. Daarmee kan het schrikdraadsysteem op solar een tijdje gewoon door blijven functioneren. Hoe lang, is daarbij ook afhankelijk van het zonlicht, de sterkte ervan, het aantal zonuren en de opstelling van het zonnepaneel of de zonnepanelen. In Nederland schijnt de zon weliswaar steeds vaker, en wordt deze gemiddeld sterker, maar een juiste zonpositie van de panelen blijft relevant.

In welke situatie is welk vermogen nodig?

Hoeveel stroom vraagt zo’n systeem? Dat is veelal de hamvraag. Hoe groot de capaciteit van de accu en de zonnepanelen moet zijn, hangt af van factoren zoals de lengte van de afrastering (draad, koord of lint). Dat hangt deels ook weer af van het aantal dieren op het landoppervlakte. En met hoeveel capaciteit kun je hoelang draaien? Schrikdraadapparaten zijn er met een stroombereik van tot vele kilometers aan afrastering lang. Zie ook onze adviezen aan de hand van verschillende vaste sets voor uiteenlopende systeemvermogens. Die dienen als basis voor het maatwerk dat we kunnen bieden.

>

Sets voor solar acculaden van schrikdraadsysteem

Hierbij geven we voorbeeld-sets voor systemen gebaseerd op de gewenste solar capaciteit. Deze sets bestaan uit minimaal één zonnepaneel, een laadregelaar, accu, accukabels, en zekeringen. Daarnaast zijn er de diverse accessoires voor een nette aansluiting. Kies het voorbeeld dat het meest lijkt op uw eigen situatie en wensen met betrekking tot het zelf aanleggen van een solar systeem, en vindt een passende oplossing. Let op, dit is vooral bedoeld als houvast, voor het helpen bepalen van de juiste oplossing op maat.

Welk zonnepaneel?

Voorbeeld: schrikdraadsysteem 50W/dag

Mits deze gericht is op de zon, wekt een zonnepaneel in de winter gemiddeld 1 keer het Wp vermogen op per dag. In de zomer is dat gemiddeld 2,5 keer. Aangezien één van onze uitgangspunten is dat het systeem het hele jaar door moet blijven werken, dus ook in de winter, rekenen we hier met 1 keer het Wp vermogen van het zonnepaneel. Daarmee is, per 50 watt per dag verbruik, een zonnepaneelvermogen van 50 Wp benodigd.

Passend zonnepaneel: bijvoorbeeld de 55 Wp Mono van Victron.

Zie al onze zonnepaneel suggesties voor bij:


Welke laadregelaar?

Voorbeeld: schrikdraadsysteem 50W/dag

De laadregelaar komt tussen het zonnepaneel en de 12V accu. Deze component zet de opgewekte energie vanuit het zonnepaneel om naar de juiste accuspanning. Bij 12 volt kan het 55Wp zonnepaneel een maximale laadstroom leveren van ongeveer 3,67A: het vermogen van 55Wp gedeeld door de oplaadspanning van 15V. De oplaadspanning is (minimaal) 15V, omdat het voltage uit het zonnepaneel duidelijk hoger moet zijn dan het voltage van de accu, anders is laden namelijk niet mogelijk. Die compensatie is nodig omdat de laadregelaar de spanning altijd wat zal verlagen (en nooit het tegenovergestelde).

Om het ampèrage van 3,67 te bereiken, is een laadregelaar nodig die tot 5A kan laden.

Passende laadregelaars: Victron BlueSolar PWM Light 12/24V 5A, Victron BlueSolar PWM 12/24V 5A LCD USB, Victron BlueSolar MPPT 75/10 en Victron SmartSolar MPPT 75/10.

Zie al onze laadregelaar suggesties voor bij:

 


Welke accu’s?

Voorbeeld: schrikdraadsysteem 50W/dag

Welke losse (12V) accu is nodig voor een dieren schrikdraadsysteem? Hiervoor zal je een Gel accu nodig hebben, cyclusbestendig en met lage zelfontlading. De capaciteit ervan – hoe groot de accu moet zijn – hangt af van de afrasteringssituatie.

Voor een dagelijks solar verbruik van 50Wp adviseren we wat betreft de accu het volgende. We gaan uit van een maximale ontlading van 50% en houden een buffer aan van één dag waarin het schrikdraadsysteem ook zonder solar bijladen gewoon blijft werken. De capaciteit van de accu berekenen we vervolgens door het wattage van 50 te vermenigvuldigen met twee: 50 watt x 2 = 100 watt. Dit delen we door het voltage: 100 / 12(V) = 8,33Ah. Afgerond naar boven komen we tot dit advies: de Victron AGM 12V/14Ah Deep Cycle. Eventueel de iets kleinere 8Ah accu: de Victron AGM 12V/8Ah Deep Cycle.

Zie al onze accu suggesties voor bij:

 


Welke zekeringen?

Voorbeeld: schrikdraadsysteem 50W/dag

Tussen het zonnepaneel en de laadregelaar is géén zekering nodig. Tussen de laadregelaar en de accu wél. De benodigde zekering berekent u door 1) bij de maximale stroom 30% op te tellen en 2) vervolgens de eerst bovenliggende waarde qua zekering te kiezen. In dit geval gaat er maximaal 3,67A lopen, maar we rekenen met de maximale uitgang van de laadregelaar zelf, en dat is 5A. Tellen we daar de genoemde 30% bij, dan leidt dat tot 6,5A.

Passende zekering: deze steekzekering van 7,5A.

Bijpassende zekeringhouder: denk aan deze (waterdicht) of deze (voor zwevend).

Zie al onze zekering suggesties voor bij:

 

Welke kabels?

Voorbeeld: schrikdraadsysteem 50W/dag

Er zijn voor solar acculaden met losse accu en paneel kabels nodig tussen het zonnepaneel en de laadregelaar, evenals tussen de laadregelaar en de accu.

Passende kabel tussen het zonnepaneel en de laadregelaar: 4mm2 dik.

Wat betreft de kabels tussen de laadregelaar en de accu: deel de maximale stroom door 3 en kies dan de eerst bovenliggende diameter. Is de afstand tussen regelaar en accu langer dan 2,5 meter? Kies dan nog een dikte hoger. Uitgaande van een korte afstand van 1 meter komen we uit op het volgende. De ampèrage van de laadregelaar (5) gedeeld door 3 is 1,66. De eerst bovenliggende dikte is dan 2,5mm2.

Passende kabels: de rode 2,5mm2 accukabel & de zwarte 2,5mm2 accukabel.

Zie al onze kabel suggesties voor bij:

 


Welke aansluitingen?

Voorbeeld: schrikdraadsysteem 50W/dag

Met de MC4 stekkerset (Solinq MC4) kunt u de 4mm2 kabels aansluiten aan de MC4 connectoren van het zonnepaneel. Daarmee verlengt u de bekabeling richting de laadregelaar. Echter, bij 50W heeft het paneel normaliter géén MC4 connectoren. Monteer dan de 4mm2 solar kabels met deze vlakstekers netjes in het paneel.

Gebruik voor een mooie aansluiting van de 4mm2 solarkabels op de laadregelaar de 4mm adereindhulzen. En bij de 2,5mm2 kabels op de laadregelaar de 2,5mm adereindhulzen.

Maak bij een zwevende zekering met deze vlakstekers een mooie verbinding. Bij een waterdichte zekeringhouder: monteer de kabels aan elkaar met deze kabeldoorverbinder.

Gebruik voor een mooie aansluiting van de 2,5mm2 kabels op de accupolen (faston aansluitingen van 6,3mm breed) deze vlakstekers.

Zie al onze aansluitingen suggesties voor bij:

 

Overige accessoires

Denk verder aan een accubak, zodat de accu niet alleen een vaste plek heeft, maar ook droog blijft staan, met voldoende beluchting. Laden met goede ventilatie is altijd een must. Denk daarnaast aan steunen, beugels of palen voor het plaatsen van de zonnepanelen.

Advies op maat

Het spreekt voor zich dat elk schrikdraadsysteem voor dieren, zeker ook die met losse accu en los zonnepaneel, nou typisch maatwerk is. Het geheel moet afgestemd zijn op onder meer de benodigde capaciteit. Onze voorbeeldsets vormen een leidraad en houvast, maar voor elke specifieke situatie denken we graag mee. Datzelfde geldt voor het gericht helpen vinden van de juiste componenten met de juiste eigenschappen en capaciteit. De producten op deze pagina zijn te bestellen via ons webshop. Bij vragen, neem gerust contact met ons op.

 

Lees meer