Werkt zonnestroom binnen een ESS nog als de grid uitvalt?

Een ESS combineert het opwekken van stroom uit zonnepanelen met het vaste net. Dat wil zeggen, de opgewekte zonne-energie kan worden aangewend voor 1) het direct voeden van apparaten, 2) het opslaan van de stroom als back-up in de thuisaccu en 3) terugleveren aan het 230V-net. Maar stel, het vaste net (de grid) valt uit. Wat betekent dit dan voor het opwekken van stroom uit zonnepanelen? Kan dit gewoon doorgaan of stopt dit dan óók?

Het korte antwoord is: dat hangt af van de configuratie. Zie de onderstaande toelichting.

Hoe kan je ervoor zorgen dat het ESS de apparaten-accu’s van stroom blijft voorzien als de grid uitvalt? De grid – het vaste 230V-net – is immers een vast onderdeel van het Energie Opslag Systeem. Net als onder andere een Victron MultiPlus II (of een Victron Quattro II) dat is. Een MultiPlus II is er speciaal voor een ESS. Het is een krachtige, pure sinusomvormer met twee AC-uitgangen, en tevens een geavanceerde acculader. Een ander vast onderdeel van een ESS is een grid omvormer, verbonden aan de zonnepanelen. Wil je een ESS inrichten dat wat betreft het zonneladen onafhankelijk is van een eventuele net-uitval? Dan moet de grid omvormer van de panelen aangesloten zijn op de uitgang van de Multiplus II (of Quattro II).

 

Noot: bij de informatie op deze pagina gaan we uit van een ESS met gebruik van een grid omvormer. Gebruik je de zelf opgewekte zonnestroom via een MPPT lader rechtstreeks voor het laden van de thuisapparaten? Dan zal dit – óók bij een eventuele uitval van het grid – gewoon blijven werken. Met een MPPT ben je onafhankelijk van het vaste net.

 

Alleen als de Grid Converter is aangesloten op de MPII-uitgang zoals aangegeven op deze afbeelding zal deze converter - de grid omvormer - ook bij netuitval gewoon blijven werken:

 

ESS serieel configureren

 

Toelichting hierop: om binnen een ESS bij 230V grid-uitval het opwekken van stroom via de panelen blijvend te laten werken, moet de grid omvormer (inverter) de 50Hz frequentie van de netspanning herkennen. Anders zal deze grid inverter niet in werking kunnen treden ten behoeve van de panelen. Aangezien (uit veiligheidsoogpunt) een uitgevallen stroomnet geen 50Hz meer ‘aanbiedt’, moet hiervoor dan een alternatief beschikbaar zijn.

En dat alternatief is er (mits er sprake is van de juiste opstelling): de Grid Converter – oftewel de grid omvormer – kan deze 50Hz 230V netspanning dan aangeboden krijgen van de MultiPlus II. Dit zorgt voor een ononderbroken levering van stroom aan de verbruikers binnen het systeem, op basis van zonne-energie. Echter, een voorwaarde voor deze herkenning is een seriële schakeling zoals afgebeeld op de vorige illustratie. Daarop is te zien dat de MultiPlus II zich tussen de grid en de grid omvormer in bevindt.

Is het ESS met de MultiPlus II en de grid inverter parallel geschakeld? Zoals op de volgende afbeelding van een parallelle plaatsing te zien is? Dan zal de inverter de 50Hz niet van de MultiPlus II kunnen ontvangen. Feitelijk split je het 230V net binnen dit parallelle systeem in tweeën. Daarbij zet je één deel van de meterkast achter de MultiPlus. De grid omvormer is dan verbonden met het andere deel – dus niet rechtstreeks met de MultiPlus. Dat maakt het logischerwijs onmogelijk voor de grid omvormer om de 50Hz van de MultiPlus te herkennen.

 

ESS parallel configureren

 

Kortom, en zoals gezegd, een seriële opstelling (zoals te zien is op de eerst getoonde afbeelding op deze pagina) maakt het wél mogelijk om de grid omvormer, bij uitval van het 230V stroomnet, te voorzien van de noodzakelijke 50Hz frequentie. In deze configuratie is de meterkast namelijk als geheel aangesloten achter op de uitgang van de MultiPlus II.

Van belang voor een seriële configuratie is ook de ‘1-op-1-regel’

Let op, de zogenoemde 1-op-1-regel, in de context van ESS-configuratie, is van invloed op de vraag in hoeverre seriële plaatsing mogelijk is. De 1-op-1 regel houdt in dat het vermogen vanuit de grid converter nooit groter mag zijn dan het vermogen van de MultiPlus II. In andere woorden, de MultiPlus moet wel het vermogen van de zonnepanelen aankunnen.

Zie ook de informatie over de The Factor 1.0 rule op de site van Victron.

Voorbeeld

Neem het volgende voorbeeld rondom een MultiPlus II 3000vA met bijbehorende grenscapaciteit van 2400 watt. Met grenscapaciteit bedoelen we hier dat de MultiPlus tot een maximum van 2400 watt kan ontvangen. Maar stel dat de zonnepanelen méér aan stroom opwekken – en zouden kunnen leveren – dan deze 2400 watt. In dat geval is het niet mogelijk om het ESS systeem met gebruik van een MultiPlus II 3000vA serieel in te richten.

Een alternatief is dan een MultiPlus II met hogere capaciteit, wil je blijven ‘voldoen’ aan de 1-op-1-regel binnen een seriële configuratie. Kies je niet voor deze (duurdere) optie dan blijft alleen de parallelle configuratie over.

In die laatste setting is het, zoals deze pagina beschrijft, niet mogelijk om de zonnepanelen het werk te laten blijven doen bij een uitval van het vaste net. Zeker bij een groot arsenaal aan panelen zal dit al gauw zonde van het opbrengstpotentieel zijn.


ZIE OOK: HOE EEN ESS AANLEGGEN.


Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Acculaders.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Acculaders.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Werkt zonnestroom binnen een ESS nog als de grid uitvalt?