Aggregaten

Een aggregaat kopen kan via Acculaders.nl. Stroomgeneratoren op basis van benzine en diesel, voor 230V en 400V en fluisteraggregaten. Voor particulier gebruik, midden- en kleinbedrijf, overheid en ondernemingen, van klein en compact (camping, boot) tot groot (industrieel en professioneel gebruik). We adviseren over alle soorten aggregaten van elke capaciteit.

Een aggregaat wekt stroom op door middel van een motor. Dit biedt uitkomst voor wanneer er géén netstroom voorhanden is. Ook worden aggregaten gebruikt als noodstroomvoorziening. Ze zijn daarom veelal te vinden in bijvoorbeeld ziekenhuizen en nutsbedrijven, als back-up. De motor van het aggregaat heeft natuurlijk brandstof nodig. Doorgaans is dat diesel of benzine. Het verbranden daarvan wekt de elektriciteit op.

Via ons kunt u snel uiteenlopende soorten aggregaten verkrijgen. Voor genoemde industriële en grootschalige toepassingen, maar zeker ook voor particulier en MKB-gebruik.

Zo werkt het aggregaat, in het kort

Een aggregaat werkt op diesel of benzine. Het heeft daarvoor een tank en verbrandingsmotor met ontstekingssysteem. Deze brengt een as in beweging die stabiele, veilige wisselspanning genereert. Bij het aggregaat hoort ook een verdeelkast. Deze verdeelt de stroom naar meerdere punten, met een bepaald ampèrage. De verdeelkast kan zowel aansluitingen hebben voor 230V als voor 400V. Op de verdeelpunten zijn contactpunten voor kabels die leiden naar één of meerdere te voeden of op te laden elektrische apparaten.


Soorten aggregaten

Er zijn kleine en ook enorm grote verschillen tussen aggregaten. Een belangrijke eigenschap is de capaciteit. Daarmee verbonden is het maximale vermogen aan te leveren energie. Er zijn compacte, verrijdbare aggregaten en grootschalige, zware varianten die te vinden zijn op een vaste plek. Je hebt stille aggregaten (fluisteraggregaten) en lawaaierige. Het zal geen verbazing wekken dat de enorm grote noodaggregaten, die bij plotselinge nood een ziekenhuis of ander belangrijk servicegebouw van back-upstroom moeten voorzien, niet de stilste zijn. Deze zullen zich dan ook in een speciale ruimte bevinden, waarbij ook is nagedacht over zaken als een goede bereikbaarheid, koeling en veiligheid. Een mobiele, kleine variant daarentegen kan vaak wel geluidsarm worden gemaakt. Een relevant onderscheid is verder, onder meer, de genoemde brandstof: diesel of benzine.


Dieselaggregaten

Een aggregaat op diesel geeft gedurende langere tijd meer zekerheid op een optimale werking dan benzinevarianten. Dieselaggregaten op 230V of 400V zijn (extra) geschikt voor hogere vermogens. Ook de kleinere kunnen al gauw tot 6000 watt aan vermogen leveren. De generatoren op basis van diesel zijn gemiddeld betrouwbaarder dan die op basis van benzine. Ze zijn namelijk minder gevoelig voor storingen, omdat deze brandstof onder hoge druk vanzelf ontbrandt. Een dieselvariant is doorgaans echter wat luider dan de benzinevarianten. Bij de lichtere fluisteraggregaten (zie verderop voor verdere uitleg) op diesel valt het aantal extra decibellen echter erg mee. De grotere, maar nog altijd mobiele dieselaggregaten zijn te vinden tijdens bijvoorbeeld grootschalige evenementen en op werk- en bouwplaatsen.


Benzineaggregaten

Een aggregaat op benzine kan geschikt zijn voor 230V en, in zwaardere uitvoeringen, ook voor 400V krachtstroom voor professioneel gebruik. Voor laatstgenoemde toepassingen zullen overigens meestal eerder de zwaardere dieseluitvoeringen in beeld komen. Een standaard aggregaat op benzine kan tot zo’n 6000 watt leveren, maar gemiddeld genomen ligt dit vermogen lager; zeg van zo’n 1000 watt tot 3000-5000 watt op 230V. De lichtere fluisteraggregaten op benzine zijn de stilste generatoren, bovendien compact en zuinig. Voor lichtere apparaten en gebruik op bijvoorbeeld de camping of op een particuliere boot, of bij een kleinere verjaardagspartij, ligt het aggregaat op benzine het meest voor de hand.


Fluisteraggregaat

Een fluisteraggregaat wordt natuurlijk zo genoemd omdat deze (tamelijk) stil is. Normaal gesproken is dit een inverter aggregaat of inverter generator; een omvormer die voor de gevoelige apparatuur zoals de televisie, de stroom omzet naar de juiste stabiele spanning. Dit kost overigens ook wat energie, hetgeen het totale leverbare vermogen ietwat afzwakt. Fluisteraggregaten hebben doorgaans een handzaam formaat en bieden een vermogen van maximaal zo’n 3000 watt. Daarmee zijn ze veelal zichtbaar op bijvoorbeeld campings en boten. De meeste, lichtere fluisteraggregaten werken op benzine. De wat zwaardere varianten (hoger dan 3000 watt) werken eerder op diesel, maar zijn nog steeds (relatief) stil.


Hybride aggregaten

Er zijn ook hybride aggregaten. Deze generatoren zijn voorzien van een accu en kunnen voor wat betreft de brandstof bijspringen wanneer nodig; zoals op piekmomenten.


Capaciteit van het aggregaat – grote verschillen

Van compact voor de camping tot industrieel. De capaciteit van aggregaten kan enorm verschillen. Een klein exemplaar zal vanaf zo’n 1000 watt aan vermogen bieden. Een versie voor industrieel gebruik tot wel een paarduizend keer zoveel. Het benodigde vermogen is ook hier een rekensom van het voltage keer het ampèrage. Stel, u hebt een aggregaat nodig voor kleinschalig campinggebruik. Dan begint het proces van aankoop van natuurlijk met het overzichtelijk op een rij zetten van de apparaten die daarmee zoal gevoed moeten worden. Gaat dat alleen om het laden van een laptop en het verlichten van een noodlampje? Of betreft het de gehele verlichting, de camperkoeling- en vriezer, televisie en caravan mover, gedurende langere tijd… Ook van belang is te weten of de, aan het aggregaat aangesloten, energieverbruikers wel of niet gelijktijdig stroom nodig hebben. Houd bovendien rekening met piekstroom van de betreffende, afzonderlijke apparaten.


Voltage

Een aggregaat kan gemaakt zijn voor het standaard netvoltage van 220/230 of voor 400V krachtstroom. Ze zijn er ook voor 12V.

 


Aggregaat voor thuis, particulieren en bedrijven

Een stroomgenerator of aggregaat kan worden ingezet voor vele doeleinden, voor particulieren, bedrijven en industrie. Ze doen dienst voor noodgevallen, maar ook voor gewenste off-gridsituaties (ofwel waar géén aansluiting met het vaste stroomnet voorhanden is), van klein- tot grootschalig. Een aggregaat kan ook hybride werken; als aanvulling op het net, als er bijvoorbeeld onvoldoende vaste energie beschikbaar is.

Als particulier de hele tijd energie opwekken via benzine, die je dan ook voorhanden moet hebben, is normaal gesproken niet de standaard oplossing, maar in geval van nood hebt u met een aggregaat toch altijd stroom voorhanden. Zo zijn er voor op de camping compacte versies, waarmee u met een paar liter benzine het aggregaat een paar uur in werking kunt hebben. Zie hier een aantal toepassingsvoorbeelden, ook voor bedrijven en overheid:


Voorbeelden van gebruik van een aggregaat door een particulier:

 • Als back-up voor in het geval van een stroomstoring thuis.
 • Als back-up voor bij kortstondig onderhoud van de netbeheerder.
 • Bij een feestje in het park; zoals voor koeling en geluid.
 • Op de camping of in de camper, als back-up of voor incidenteel gebruik onderweg.
 • In kleinere maritieme omgevingen zoals op een kleine boot met lichte apparatuur.

Voorbeelden van gebruik van een aggregaat door midden- en kleinbedrijf:

 • Winkel of horeca; om bij een stroomstoring klanten en gasten alsnog van de key services te kunnen blijven voorzien.
 • Horeca; om bij een eventuele (langdurige) stroomonderbreking de gekoelde - en vrieswaar op de juiste lage temperatuur te kunnen houden.
 • Voor ononderbroken licht-, geluids-, koel-, biertap-, betaal- en andere installaties.

Voorbeelden van gebruik van een aggregaat door ondernemingen, overheid en industrie:

 • Ziekenhuizen; voor ononderbroken werking van apparaten, instrumenten en machines ten behoeve van de veiligheid van patiënten.
 • Nutsbedrijven; voor het algemeen belang van continuïteit in de licht-, water- en energievoorziening.
 • Idem voor internet-, televisie- en telecomproviders.
 • Grootschalige evenementen; als back-up en als aanvulling voor grote installaties.
 • Grote bouwplaatsen en industriële omgevingen.


Aanbod aggregaten op Acculaders.nl

Zie de volgende aggregaten merken, modellen met elk hun eigenschappen, maximale vermogen en precieze werking.


Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Acculaders.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Acculaders.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

 

Lees meer