Compleet solar systeem gebaseerd op 1000 watt verbruik per dag

Een compleet solar systeem aanleggen, voor een verbruik van 1000 watt per dag? Dit is wat u ervoor nodig hebt aan zonnepanelen, laadregelaar, accu, bekabeling, zekeringen en overige (aansluit)accessoires. Inclusief berekening.

Zie ook ons productadvies en onze berekeningen voor het aanleggen van een

Uitgangspunten voor een zorgvuldig advies (!). Welke zonnepanelen, welke accu en welke laadregelaar (en bijbehorende onderdelen zoals zekeringen) wij adviseren, hangt nauw samen met vele factoren. Er zijn vele mogelijkheden, maar de onderstaande berekening en het daarmee samenhangende advies over welke producten nodig zijn, is gebaseerd op de volgende situatie en uitgangspunten.

  • U verwacht met dit zonne-energie systeem een verbruik van 1000 watt per dag.
  • Het systeem blijft het hele jaar in werking.
  • Het systeem is niet 'essentieel'. Daarmee bedoelen we dat het ook eens mag, kan (en zal) uitvallen door een lege accu; tot maximaal 10% van de 365 dagen per jaar.
  • De accu moet een buffer bevatten van 1 volle dag; daarin blijft het systeem ook zónder bijladen nog werken.
  • Wat betreft het voltage: we gaan in deze berekening uit van een 12V accu.

Solar systeem 1000W/dag: welk zonnepaneel?

Als eerste bekijken we welk zonnepaneel of welke zonnepanelen geschikt zijn om te kopen voor het aanleggen van een solar systeem voor 1000 Wp per dag. Dat bepalen we als volgt.

Mits deze gericht is op de zon, wekt een zonnepaneel in de winter gemiddeld 1 keer het Wp vermogen op per dag. In de zomer is dat gemiddeld 2,5 keer. Aangezien één van onze uitgangspunten is dat het systeem het hele jaar door moet blijven werken, dus ook in de winter, rekenen we hier met 1 keer het Wp vermogen van het zonnepaneel. Immers, dat is de laagste gemiddelde opbrengst gedurende die periode van het jaar. Daarmee is, per 1000 watt per dag verbruik, een zonnepaneelvermogen van 1000 Wp benodigd.

Zonnepaneel voor solar systeem

Welk zonnepaneel past hierbij:

Een mooi paneel / mooie panelen hiervoor zijn bijvoorbeeld vier van deze 270 Wp Poly van Victron panelen. U vindt deze ook bij de productsuggesties op de huidige pagina.

Die kunt u eenvoudig in de winkelmand plaatsen, desgewenst samen met onze volgende suggesties als het gaat om de laadregelaar, accu, zekeringen, kabels en aansluitingen.

Meer zonnepanelen bekijken? Alle zonnepanelen kunt u hier vinden.

Solar systeem 1000W/dag: welke laadregelaar?

Het zonnepaneel kan niet zonder een laadregelaar. Deze komt tussen het zonnepaneel en (in ons uitgangspunt) de 12V accu. De laadregelaar zet de energie die het paneel heeft opgewekt om naar de juiste accuspanning, zoals in dit geval 12 volt.

Gaan we uit van deze 12V, dan kan het gesuggereerde 1080Wp (vier keer 270) aan zonnepanelen een maximale laadstroom leveren van (bij benadering) 72A. De berekening hiervan is het resultaat van 1080Wp gedeeld door de oplaadspanning van 15V. De oplaadspanning is (minimaal) 15V, omdat het voltage uit het zonnepaneel duidelijk hoger moet zijn dan het voltage van de accu, anders is laden niet mogelijk. Die compensatie is nodig omdat de laadregelaar de spanning altijd wat zal verlagen (en nooit het tegenovergestelde).

Om het ampèrage van 72 te bereiken, is een laadregelaar nodig die tot 85A kan laden.

(Merk op: wilt u een 24V accu laden? Dan kan dat met de kleinere MPPT 150/45; in dat geval moet namelijk slechts een ampèrage van 36A ondersteund worden.)

Welke laadregelaar past hierbij:

De volgende laadregelaars zijn hiervoor prima geschikt (voor een 12V).

Plaats de panelen in dit geval wel in twee strings van twee panelen, anders wordt het voltage te hoog.

Om de twee strings parallel aan te sluiten op de MPPT met TR connectors, zijn de volgende twee splitters nodig voor het samenvoegen van de kabels:

Let op
Kiest u voor de laadregelaar met MC4 aansluitingen? Dan is het ook mogelijk om beide strings apart aan te sluiten met MC4 stekkers in die betreffende aansluitingen op de laadregelaar.

In dat geval hoeft u niet de splitters te gebruiken. Immers, op deze laadregelaar zijn MC4 aansluitingen aanwezig voor maximaal drie strings aan zonnepanelen.

Meer laadregelaars bekijken? Alle laadregelaars kunt u hier vinden.


Laadregelaar voor solar systeem

 

Solar systeem 1000W/dag: welke accu?

Mogelijk zoekt u alleen een passend zonnepaneel en bijpassende laadregelaar. Zoekt u voor een dagelijks solar verbruik van 1000Wp ook een accu? Dan kunnen we het volgende adviseren.

Bij het bepalen van de juiste specificaties van de accu gaan we uit van een maximale ontlading van 50%. Daarnaast houden we de genoemde buffer aan van één dag (zie uitgangspunten bovenaan deze pagina) waarin het systeem ook zonder bijladen gewoon blijft werken.

Welke capaciteit moet de accu dan hebben? Dat berekenen we door het wattage van 1000 te vermenigvuldigen met twee: 1000 watt x 2 = 2000 watt. Dit delen we door het voltage: 2000 / 12(V) = 166,67Ah. Afgerond komen we tot het volgende advies.

Welke accu past hierbij:

Deze accu van 165Ah is geschikt voor het systeem voor 1000Wp per dag: de Victron AGM 12V/165Ah Deep Cycle.

Liever een iets grotere buffer? Dan is ook deze accu hier een optie: de 220Ah AGM accu van Victron.

Meer accu's bekijken? Alle accu's kunt u hier vinden.

 

Accu voor solar systeem

 

Solar systeem 1000W/dag: welke zekering?

Wat betreft de zekering voor dit systeem het volgende. Tussen het zonnepaneel en de laadregelaar is géén zekering nodig. Tussen de laadregelaar en de accu wél.

De benodigde zekering berekent u door 1) bij de maximale stroom 30% op te tellen en 2) vervolgens de eerst bovenliggende waarde qua zekering te kiezen. In dit geval gaat er maximaal 72A lopen, maar we rekenen met de maximale uitgang van de laadregelaar zelf, en dat is 85A. Tellen we daar de genoemde 30% bij, dan leidt dat tot 110,5A.

Welke zekering past hierbij:

We kiezen hier dan deze zekering met een naar boven afgeronde waarde van 125A.

Meer zekeringen bekijken? Alle zekeringen kunt u hier vinden.

Een bijpassende zekeringhouder? Denk aan deze of deze

 

Zekeringen voor solar systeem

Solar systeem 1000W/dag: welke kabels?

Wat betreft de kabels gaat het enerzijds om die tussen het zonnepaneel en de laadregelaar, en anderzijds die tussen de laadregelaar en de accu.

De kabels tussen het zonnepaneel en de laadregelaar kunnen 4mm2 dik zijn. U kunt deze hier vinden.

De kabels tussen de laadregelaar en de accu berekent u als volgt. Deel de maximale stroom door 3 en kies dan de eerst bovenliggende diameter. Is de afstand tussen regelaar en accu langer dan 2,5 meter? Kies dan nog een dikte hoger.

In deze berekening gaan we uit van een korte afstand van 1 meter. Daarmee wordt de berekening als volgt. Deel de ampèrage van de laadregelaar (85) door 3. Dat komt dus op 28,33. De eerst bovenliggende dikte is dan 35mm2.

Welke kabels passen hierbij:

De rode 35mm2 accukabel &
De zwarte 35mm2 accukabel

Meer kabels bekijken? Alle accukabels kunt u hier vinden.

Accukabels voor solar systeem

Solar systeem 1000W/dag: welke aansluitingen?

Met de MC4 stekkerset (Solinq MC4) kunt u de 4mm2 kabels aansluiten aan de MC4 connectoren van het zonnepaneel. Daarmee verlengt u de bekabeling richting de laadregelaar.

Een mooie aansluiting maken van de 4mm2 solarkabels op de laadregelaar? Gebruik daarvoor de 4mm adereindhulzen.

Voor een mooie aansluiting van de 35 mm2 kabels op de laadregelaar gebruikt u eveneens adereindhulzen. Wij hebben op dit moment helaas geen adereindhulzen voor 35mm2 kabels.

De aansluiting op de zekeringhouder is met M8 bouten. U kunt een nette aansluiting maken via deze perskabelogen.

Een mooie aansluiting maken van de 35mm2 kabels op de accupolen (M8 bouten)? Ook dáárvoor zijn deze perskabelogen geschikt. Perskabelogen kunt u persen of solderen op de kabel.

Deze aansluitingen isoleren kunt u doen met de volgende 35/50/70mm2 krimpkousen: deze (rood) of deze (zwart).

 

Accessoires voor solar systeem

Tips en overwegingen tot slot

Met de berekeningen en suggesties op deze pagina hebt u snel het overzicht van de benodigdheden voor een compleet solar systeem - gerelateerd aan een dagelijks verbruik van 1000Wp. Aan de hand hiervan kunt u ook voor grotere en kleinere systemen, en met deels andere uitgangspunten, zelf berekenen en bepalen welke producten u daarvoor nodig zou hebben.

Behalve een leidraad met productadvies op basis van een 1000Wp verbruik, hebben we zoals eerder vermeld ook een leidraad gemaakt met productadvies voor op basis van andere solar systemen voor een andere capaciteit. Ook daar geldt dat u op basis daarvan en gerelateerd aan uw eigen situatie en uitgangspunten, vervolgens zelf kunt bekijken welke producten daar bij kunnen passen.

Bijstellen uitgangspunten
Stel wat dat betreft de uitgangspunten, zoals helemaal bovenaan deze pagina vermeld, bij naar de situatie die bij u van toepassing is. Aan de hand daarvan kunt u zelf inschatten welke (capaciteit aan) producten nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan verschillen bij hoger of juist lager verbruik.

Noot: hebt u enkel een zonnepaneel en laadregelaar nodig, en beschikt u al over een passende accu? Dan is vanzelfsprekend ook alleen die informatie uit dit artikel te halen. Kies dan vanzelfsprekend ook alleen voor het plaatsen van de overige producten in uw winkelmandje.

Let op: de informatie in dit artikel betreft alleen de producten die nodig zijn gerelateerd aan het aanleggen van het zonnepaneel, de laadregelaar en de accu: het paneel, de regelaar en de accu zelf evenals de kabels, zekeringen en bijbehorende (aansluit)accessoires. Bent u voornemens om vanuit dit 12V solar accusysteem vervolgens meerdere en onderling uiteenlopende spanningen en soorten apparaten te voeden? Ofwel wilt u meer weten over het aanleggen van een compleet off-grid systeem? Lees dan onze uitgebreide informatie daarover: Off-grid systeem aanleggen.

Onderdelen op deze pagina kopen?

We hebben voor het aanleggen van een solar systeem voor 1000 watt verbruik per dag - en conform de uitgangspunten zoals bovenaan op deze pagina genoemd (!) - alle productsuggesties verzameld. Zie daarvoor hieronder. Normaal gesproken hebben we al deze producten op voorraad. Een eventuele uitzondering staat vermeld bij het product. Na plaatsing in de winkelmand en uw bestelling vóór 22.00 uur, verzenden we de producten nog dezelfde dag.


Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Acculaders.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Acculaders.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Lees meer
Filter uw producten
BizLine Adereindhuls 4mm2 Oranje
Met deze adereindhuls van BizLine maakt u een nette en veilige aansluiting van uw installatie mogelijk. Deze adereindhuls is bedoeld voor 4mm2 kabels. Kleur: Oranje
Krimpkous rood voor 35 en 50mm² accukabel (per 10cm)
Deze krimpkous kunt u gebruiken als elektrisch isolatiemateriaal en als vast omhulsel rondom soldeer of krimpverbindingen. Bij verhitting krimpt de kous in diameter en niet in lengte.
Krimpkous zwart voor 35/50/70mm² accukabel (per 10cm)
Deze krimpkous kunt u gebruiken als elektrisch isolatiemateriaal en als vast omhulsel rondom soldeer of krimpverbindingen. Bij verhitting krimpt de kous in diameter en niet in lengte.
Krimpkous rood voor 35/50/70mm² accukabel (per 10cm)
Deze krimpkous kunt u gebruiken als elektrisch isolatiemateriaal en als vast omhulsel rondom soldeer of krimpverbindingen. Bij verhitting krimpt de kous in diameter en niet in lengte.
TopSolar kabel zwart 4mm² per meter
Deze TopSolar 4mm² kabel kan worden gebruikt voor het aansluiten van zonnepanelen op wisselstroom - of gelijkstroom invertors/ laadregelaars. Deze kabel is zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten.
TopSolar kabel rood 4mm² per meter
Deze TopSolar 4mm² kabel kan worden gebruikt voor het aansluiten van zonnepanelen op wisselstroom - of gelijkstroom invertors/ laadregelaars. Deze kabel is zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten.
Perskabeloog 35mm² - M8
Dit perskabeloog heeft een kabeldiameter van 35mm² en een aansluitoog M8.
Krimpkous zwart voor 35/50/70mm² accukabel (per 20cm)
Deze krimpkous kunt u gebruiken als elektrisch isolatiemateriaal en als vast omhulsel rondom soldeer of krimpverbindingen. Bij verhitting krimpt de kous in diameter en niet in lengte.
Krimpkous rood voor 35/50/70mm² accukabel (per 20cm)
Deze krimpkous kunt u gebruiken als elektrisch isolatiemateriaal en als vast omhulsel rondom soldeer of krimpverbindingen. Bij verhitting krimpt de kous in diameter en niet in lengte.
Krimpkous rood voor 35 en 50mm² accukabel
Deze krimpkous kunt u gebruiken als elektrisch isolatiemateriaal en als vast omhulsel rondom soldeer of krimpverbindingen. Bij verhitting krimpt de kous in diameter en niet in lengte.
Krimpkous rood voor 35/50/70mm² accukabel
Deze krimpkous kunt u gebruiken als elektrisch isolatiemateriaal en als vast omhulsel rondom soldeer of krimpverbindingen. Bij verhitting krimpt de kous in diameter en niet in lengte.
Krimpkous zwart voor 35/50/70mm² accukabel
Deze krimpkous kunt u gebruiken als elektrisch isolatiemateriaal en als vast omhulsel rondom soldeer of krimpverbindingen. Bij verhitting krimpt de kous in diameter en niet in lengte.
*Incl. btw
Pagina 1 van 2