Myenergi Libbi eco-slimme thuisaccu - modulair batterijsysteem

De Myenergi Libbi is een slimme thuisaccu. Deze is te voeden met zowel PV-vermogen als vanuit het vaste net. Bij een dynamisch stroomcontract kan de Libbi financieel voordeel opleveren, mede doordat het geoptimaliseerde laadkeuzes maakt: qua timing en verbruikstoepassingen. De Libbi is er óók voor specifieke back-ups en noodstroom. Dit slimme thuisbatterijsysteem bestaat uit een omvormer en controller, en is verder modulair opgebouwd, en daarmee flexibel als het gaat om de totaal benodigde capaciteit. De Myenergi Libbi werkt desgewenst nauw samen met de Myenergi eddi en de Myenergi zappi.

De Myenergie Libbi. Wat doet het en wat kunt u ermee? De Libbi is een zogeheten slimme thuisaccu. Hierin kunt u tijdelijk overtollige energie opslaan. Die energie kan afkomstig zijn uit het vaste elektriciteitsnet of uit zonnepanelen, indien deze laatste deel uitmaken van uw thuissysteem. Of natuurlijk uit beide energiebronnen.

Eigen energie op later moment inzetbaar

De elektriciteit kunt u dan op een later moment gebruiken. Dat is in veel gevallen gunstig, omdat u op deze manier de energie goedkoper kunt verkrijgen. Hetzij door deze zelf via uw panelen op te wekken, hetzij door op andere momenten voor een gunstig tarief in te kopen. Het goedkoper inkopen uit het vaste net kan via de slimme Libbi zelfs geoptimaliseerd; indien u gebruikmaakt van dynamische energietarieven, die dagelijks wisselen.

Verderop leest u méér over wat een abonnement met dynamische tarieven inhoudt.

Net-onafhankelijk(er)
Het gebruik van de Libbi thuisaccu is niet alleen gunstig met het oog op tariefvoordelen. Door zelf energie op te slaan, hetzij via uw panelen hetzij uit het vaste net, maakt u zich namelijk onafhankelijker van het vaste stroomnet en van eventuele stroomstoringen.

Slimme thuisaccu: eco-slim geautomatiseerd
Doordat de Myenergi Libbi een intelligent batterijsysteem is, kan het zich aanpassen aan uw stroombehoeften en voorkeuren op dit vlak. De Libbi is eco-slim. Dat wil zeggen dat het flexibel en geoptimaliseerd de beste keuzes voor u maakt voor het opwekken, afnemen en gebruiken van energie. De intelligente accu kiest hierbij de soort energiebron, de momenten waarop en de verbruikstoepassingen, mede aan de hand van uw voorkeursinstellingen.

 

 

Libbi thuisaccu met 5 kernfuncties

De Myenergi Libbi heeft 5 kernfuncties. Deze vormen eigenlijk een samenvatting van de voordelen die het apparaat levert. Deze voordelen gaan over de opslag van zonnestroom, de opslag van netstroom, een geavanceerde manier van controle en monitoring, en over de zogeheten black-out back-up en anti-draining opties. We lichten deze voordelen hier toe.

1 Zonnestroom opslag

Dankzij de Libbi gaat al uw (min of meer) gratis, groene overtollige zonne-energie niet klakkeloos terug naar het elektriciteitsnet. In plaats daarvan vult het de thuisaccu, van waaruit u ook op een later tijdstip de stroom kunt gebruiken. Ook bijvoorbeeld ’s avonds of op andere duurdere stroomtijdstippen, zelfs piekmomenten, van het vaste net.

2 Stroomnet opslag

Niet alleen zelf opgewekte zonne-energie, maar óók de ‘gewone’ energie uit het vaste stroomnet kunt u opslaan in de Libbi. Dat doet u dan bij lagere elektriciteitstarieven, veelal ‘s nachts. Op die manier kunt u via de accu slim inspelen op de reguliere tariefverschillen.

3 Geavanceerde opslag

We spraken al over de voorkeursinstellingen. Mede in combinatie met het gebruik van de Myenergi App behoudt u de volledige controle over het laad-, ontlaad- en verbruiksproces. Via de app stelt u de gewenste prioriteiten in. Hierbij kijkend naar uw eigen apparaten, de hoeveelheid benodigde stroom daarvoor en de momenten waarop u die u nodig hebt.

4 Blackout-back-up

Dit is een optionele functie: de blackout back-up. Hiermee behoudt u de voeding naar een speciaal circuit. In het geval van een stroomstoring zal de accu dan, via de Libbi back-up uitgang, de beschikbare energie leveren aan het circuit of het stopcontact van uw voorkeur.

5 Anti-draining

De Libbi kunt u dusdanig instellen dat het weet welke apparaten prioriteit moeten krijgen bij het laden. Hierbij hoort (desgewenst) ook dat het niet in één keer alle energie zal besteden aan één van de aangesloten toepassingen. Een voorbeeld: u kunt instellen dat de Libbi niet onverhoeds volledig zal leeglopen als het is aangesloten op de (bijna lege) elektrische auto.

+ optionele noodstroomvoorziening:
Eventueel is het gebruik van de Libbi uit te breiden met een speciale noodstroomvoorziening. Deze zal dan, in geval van een stroomstoring bij het vaste net, onmiddellijk energie beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld een elementair verlichtingscircuit.

Tip: lees onze pagina 'btw terugvragen op thuisaccu'

 

Wat zijn dynamische energietarieven?

Voor het gebruik van dynamische stroomtarieven sluit u bij de energie provider een dynamisch energiecontract af. Dit in plaats van een contract met vaste of variabele tarieven. Bij een dynamisch energieabonnement wisselt het stroomtarief dat u betaalt één of meerdere malen per dag. Dat kan in theorie zelfs per uur zijn. U betaalt hierbij dus zo goed als doorlopend de actuele marktstroomprijs. Dat maakt het ook makkelijker om dagelijks ‘bewuste’ momenten te bepalen van inkoop uit het vaste net. Hiervoor is dan normaliter wel slimme software nodig, zoals via de Myenergi Libbi, de eco-slimme thuisaccu. Immers, om daadwerkelijk te kunnen profiteren van goedkope actuele stroomtarieven, kunt u niet zonder een goede planning, monitoring, afstemming – en vervolgens instant actie.

Aanbieders van dynamische contracten
Energieaanbieders in Nederland die dynamische tarieven hanteren op basis waarvan de Libbi geautomatiseerd en kostenefficiënt kan op- en ontladen? Denk bijvoorbeeld aan Nieuwe Stroom, ANWB, Energyzero, Tibber en Frank.


Modulaire opbouw van de Myenergi Libbi

Het mooie aan de Libbi is zeker ook dat het een modulair batterijsysteem is. Daarmee kan het altijd (blijven) voldoen aan het benodigde capaciteit van het specifieke thuisnetwerk, ook als dit gaandeweg méér wordt. Er is namelijk ook een losse batterijmodule te bestellen.

Elke Libbi configuratie is inclusief inverter en controller

De modulaire opbouw van de Myenergi Libbi bestaat niet alleen altijd uit het inverter gedeelte en de Libbi controller, maar eveneens uit één of meerdere batterijmodules. Elk van deze modules kan tot 5 kWh aan elektriciteit opslaan. Combineert u bijvoorbeeld vier van deze modules? Dan verkrijgt u hiermee tot 20 kWh aan opslag.

Veelgebruikte Libbi configuraties

Of u een Libbi nodig hebt met één batterijmodule, twee, drie of vier, hangt natuurlijk af van uw woning, de grootte daarvan en de aangesloten apparaten.


Indicatie

Om een indicatie te geven: één enkele Libbi-module van 5 kWh bevat genoeg elektriciteit om 89 uur televisie te kijken of om een huis met drie slaapkamers gedurende 144 uur te verlichten. Een andere indicatie: een typisch huishouden verbruikt gemiddeld tussen de 8 kWh en 10 kWh elektriciteit per dag. Gecertificeerde installatiepartners kunnen u helpen bij het bepalen van de grootte van het Libbi-systeem. Zij baseren hun berekeningen op de grootte en elektriciteitsbehoefte van de woning, maar óók op de omvang van uw zonnepaneelsysteem.

Gebruikelijke Myenergi Libbi configuraties

Dit zijn voorbeelden van veelgebruikte configuraties. Zie de afbeeldingen. Ze leiden tot de volgende aanduidingen en capaciteiten.

  • LIBBI-305Sh 3.68kW 5kWh
  • LIBBI-310Sh 3.68kW 10kWh
  • LIBBI-315Sh 3.68kW 15kWh
  • LIBBI-320Sh 3.68kW 20kWh

  • LIBBI-505Sh 5.00kW 5kWh
  • LIBBI-510Sh 5.00kW 10kWh
  • LIBBI-515Sh 5.00kW 15kWh
  • LIBBI-520Sh 5.00kW 20kWh

 


Libbi thuisaccu: te gebruiken mét maar ook zónder zonnepanelen

U hebt het al kunnen lezen: voor het gebruik van de Libbi is een aansluiting op zonnepanelen niet noodzakelijk. Zonder de inbreng van zelf opgewekte zonnestroom kunt u evengoed uw Libbi thuisaccu blijven vullen: met stroom uit het vaste net, op gunstige tariefmomenten.

Uitsluitend laden via zonnepanelen? Uitsluitend de accu laden via het vaste elektriciteitsnet? Of via beide wegen? Het is allemaal mogelijk. Daarbij merken we wel op dat de toevoeging van panelen (of windturbines) natuurlijk extra mogelijkheden verschaffen, bij het proberen te bereiken van een mooi financieel resultaat.

Geen aparte omvormer meer nodig

Gebruikt u de Libbi zonder de inbreng van zonne-energie? Maar verandert dit mogelijk in de toekomst? Dan is het goed te weten dat het toevoegen van zonnestroom op enig moment nog prima kan. En vooral: dat u er dan géén aparte omvormer voor nodig hebt. Het Libbi thuisbatterijsysteem bestaat namelijk al uit een inverter / omvormer, en een nieuwe is dan niet meer nodig. Het is dan grotendeels een kwestie van de panelen aansluiten en… klaar.

Windturbine
Noot: behalve met zonnepanelen, kan de Libbi evengoed overtollige duurzame elektriciteit opwekken en opslaan via autonoom geplaatste windturbines.


Libbi werkt naadloos samen met de Myenergi Eddi en Zappi

De Libbi van Myenergi kan onderdeel uitmaken van een groter Myenergi ecosysteem voor thuis. Het kan (naadloos) integreren met andere Myenergi apparaten in of rondom de woning. Denk daarbij aan de Myenergi eddi en aan de zappi. Via de links leest u meer over deze andere apparaten. Maar alvast kort gezegd: de eddi zet uw zelf opgewekte zonne- of windenenergie in voor uw elektrische verwarming. En de zappi is een laadstation – met onder andere de mogelijkheid om te laden vanuit zonne-energie.

Bij het integreren van de Libbi met de eddi en/of zappi, kunt u instellen wanneer en in welke mate de opgeslagen elektriciteit moet worden ingezet voor uw woning, waterboiler dan wel auto. Ook hierbij speelt de mobiele app een makkelijke, intuïtieve en gecentraliseerde rol.

Over de Myenergie App

Voor de Libbi, maar ook voor de eddi en de zappi is de Myenergi App het centrale punt voor configuratie, aansturing, monitoring en bijsturing / beheer. Logischerwijs kan dit, via internet, vanuit overal ter wereld. Met de Myenergi App hebt u op afstand de volledige controle over de laadtoestand van de batterij, de energiestromen en vanzelfsprekend nog veel meer. De App voorziet hiervoor onder andere in overzichtelijke, live grafische weergaven van de inkomende evenals de uitgaande elektriciteit. Op één centrale plek.

 

 

Installatie en aansluiting van de Libbi thuisaccu

Serieuze interesse in de aankoop van een Myenergi Libbi? Met één of meerdere batterijmodules? Dan is het eerst nog van belang inzicht te hebben in de aansluiting en installatie. Daarbij is het goed om alvast het volgende te weten.

AC of DC
Libbi werkt zowel als een AC-batterijsysteem als ook DC-gekoppeld batterijsysteem – met zonne-PV. De zonnepanelen zijn op een bestaand AC-systeem aan te sluiten zonder een aparte omvormer of retrofit. De Libbi kan ook onderdeel gaan vormen van een al bestaand zonnepaneelsysteem.

Duur van de installatie
De installatie van de Libbi batterij neemt gemiddeld minder dan een dag in beslag. Laat u de thuisaccu installeren in combinatie met zonnepanelen? Dan zal het wat langer duren; doorgaans tot twee dagen. Het spreekt voor zich dat een en ander afhangt van de situatie ter plekke, de exacte wensen en daarmee van de complexiteit van het vereiste werk. Een voorbeeld: is het opzetten van een steiger vereist voor het plaatsen van de nieuwe zonnepanelen? Dan zal de totale duur van de installatie eerder méér dan twee dagen zijn.

Binnen of buiten?
De Libbi batterij en de omvormer kunnen zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd. Echter, de Libbi controller moet wel altijd een vaste plek binnenshuis (!) hebben.

Meestal niet op zolder
Zorg bij installatie binnenshuis ook voor voldoende ventilatieruimte (luchtstroomruimte) rondom het systeem. Installatie van de Myenergi Libbi op zolder is meestal niet mogelijk, vanwege het totale gewicht en/of vanwege een blokkering van een in- of uitgangsroute.

Natuurlijk kan een gecertificeerde installatiepartners u ook over de locatie adviseren.

Eveneens voor 3-fasige huisaansluiting
De installatie van de Libbi kan plaatsvinden op één fase op uw 3 fase huisaansluiting. Er is de mogelijkheid om maximaal drie Libbi systemen te installeren; één op elke fase.

Zie de bijgaande Libbi producten.

 

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Acculaders.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Acculaders.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Lees meer
Myenergi Libbi thuisaccu 4,86kW battery pack
Libbi losse batterijmodule van 4,86kW (5kW) behorende bij het gelijknamige eco-slimme batterijsysteem. Met deze 5kW modulaire batterij kunt u uw Libbi thuisaccusysteem (bestaande uit ook een inverter en controller) in capaciteit uitbreiden.

€3.625,95

Informatie
Myenergi Libbi-305Sh 3.68kW 5kWh thuisaccu
Slimme thuisaccu. Variant 3.68kW met 1 modulaire 5kWh batterij. Oplaadbaar via PV-vermogen én het vaste net. Inclusief inverter en controller. Maakt geoptimaliseerde laadkeuzes, qua timing en toepassingen. Ook voor specifieke back-ups en noodstroom.

€5.695,95

Informatie
Myenergi Libbi-505Sh 5.00kW 5kWh thuisaccu
Slimme thuisaccu. Variant 5.00kW met 1 modulaire 5kWh batterij. Oplaadbaar via PV-vermogen én het vaste net. Inclusief inverter en controller. Maakt geoptimaliseerde laadkeuzes, qua timing en toepassingen. Ook voor specifieke back-ups en noodstroom.

€5.764,95

Informatie
Myenergi Libbi-510Sh 5.00kW 10kWh thuisaccu
Slimme thuisaccu. Variant 5.00kW met 2 modulaire 5kWh batterijen. Oplaadbaar via PV-vermogen én het vaste net. Inclusief inverter en controller. Maakt geoptimaliseerde laadkeuzes, qua timing en toepassingen. Ook voor specifieke back-ups en noodstroom.

€9.195,95

Informatie
Myenergi Libbi-310Sh 3.68kW 10kWh thuisaccu
Slimme thuisaccu. Variant 3.68kW met 2 modulaire 5kWh batterijen. Oplaadbaar via PV-vermogen én het vaste net. Inclusief inverter en controller. Maakt geoptimaliseerde laadkeuzes, qua timing en toepassingen. Ook voor specifieke back-ups en noodstroom.

€9.195,95

Informatie
Myenergi Libbi-315Sh 3.68kW 15kWh thuisaccu
Slimme thuisaccu. Variant 3.68kW met 3 modulaire 5kWh batterijen. Oplaadbaar via PV-vermogen én het vaste net. Inclusief inverter en controller. Maakt geoptimaliseerde laadkeuzes, qua timing en toepassingen. Ook voor specifieke back-ups en noodstroom.

€12.495,95

Informatie
Myenergi Libbi-515Sh 5.00kW 15kWh thuisaccu
Slimme thuisaccu. Variant 5.00kW met 3 modulaire 5kWh batterijen. Oplaadbaar via PV-vermogen én het vaste net. Inclusief inverter en controller. Maakt geoptimaliseerde laadkeuzes, qua timing en toepassingen. Ook voor specifieke back-ups en noodstroom.

€12.595,95

Informatie
Myenergi Libbi-520Sh 5.00kW 20kWh thuisaccu
Slimme thuisaccu. Variant 5.00kW met 4 modulaire 5kWh batterijen. Oplaadbaar via PV-vermogen én het vaste net. Inclusief inverter en controller. Maakt geoptimaliseerde laadkeuzes, qua timing en toepassingen. Ook voor specifieke back-ups en noodstroom.

€15.995,95

Informatie
Myenergi Libbi-320Sh 3.68kW 20kWh thuisaccu
Slimme thuisaccu. Variant 3.68kW met 4 modulaire 5kWh batterijen. Oplaadbaar via PV-vermogen én het vaste net. Inclusief inverter en controller. Maakt geoptimaliseerde laadkeuzes, qua timing en toepassingen. Ook voor specifieke back-ups en noodstroom.

€15.995,95

Informatie
*Incl. btw
Pagina 1 van 1